Iwona Jacobsson och Johanna Öhrling har arbetat med att ta fram promenadslingor i Västernorrland.

Naturaktivitet på recept som komplement till läkemedel

2022-01-13 14:09

Sedan år 2000 arbetar Region Västernorrland med fysisk aktivitet på recept (FaR®). Det innebär att en patient kan få recept på fysisk aktivitet som komplement eller ersättning för läkemedel eller annan behandling. Region Västernorrland har nu utvecklat konceptet och erbjuder även naturaktivitet på recept.

- En del av de patienter som kommer till oss med olika typer av besvär kan nu behandlas genom fysisk aktivitet och även naturaktivitet. Redan efter fem minuter i naturen så går blodtrycket och pulsen ner och mängden stresshormoner minskar, säger Iwona Jacobsson, folkhälsostrateg, Region Västernorrland.

I samarbete med Länsstyrelsen Västernorrland har områden med promenadslingor kvalitetssäkrats och digitala kartor har tagits fram. Tanken med promenadslingorna är att de ska vara lättillgängliga och finnas i närheten där människor bor. Slingorna har olika svårighetsgrad och några av dem är också rullstolsanpassade. Totalt finns det nu i länet 77 utvalda promenadslingor, elva i samtliga länets kommuner. Efter att Region Västernorrland initierat arbetet med förskrivning av naturaktivitet på recept så har fler regioner fått upp ögonen för metoden och erbjuder nu liknande lösningar.

rvn.se/naturaktivitet

Se gärna filmen om naturaktivitet på recept, textad samt syntolkad version.

Naturvistelse på recept (syntolkad)

Naturvistelse på recept (textad)


Tillbaka till toppen