Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Nordfarbo i Nyland: ”vi ska bli bättre på det vi gör och fortsätta utvecklas”

2021-11-23 16:11

Nordfarbo AB är ett familjeföretag med verksamhet i Nyland utanför Kramfors. Just nu händer mycket hos dem och deras senaste tillskott är en efterlängtad robot. De har också nyligen klivit in i ett uppstartsprogram för industrin tillsammans med andra företag som är leverantörer till BAE systems Hägglunds.

- Idag är vi omkring 15 anställda och har en årlig omsättning om cirka 40–50 miljoner kronor. Vår främsta del av produktionen fokuserar på tillverkning av sandwichpaneler i olika former och utföranden, säger Magnus Burén, VD på Nordfarbo.

Nordfarbo tillverkar olika typer av sandwichelement som idag används till bland annat isolation för containrar, skyddslösningar till militära applikationer och element till teknikhus. Företaget har också verksamhet inom fräsning och montage samt viss legotillverkning.

Nordfarbo har klarat sig bra under corona bortsett från några månader i början av pandemin.

- Inköpssidan har varit tuff under året men i övrigt har vi inte varit så påverkade av pandemin. Corona har främst påverkat materialförsörjning och prisutvecklingen på råvaror, säger Magnus Burén.

Utbildande nätverksträffar

Industrin är idag under stort omvandlingstryck, något som Magnus Burén också upplever:

- Förutom att industrin behöver fortsätta vara en attraktiv arbetsplats för att kunna attrahera duktig och kompetent personal så tror jag att stora utmaningar ligger i den globala konkurrenssituationen idag. Vi behöver ligga långt fram i utvecklingen både gällande produktnivå och i grad av effektivisering och automation, säger han.

Ett sätt för honom att ta sig utanför sin egen ”bubbla” är att delta i SIMMITTs (Smart Industriell Modernisering i Mittregionen) Uppstartsprogram. Programmet ska bidra till att öka ledarskapsförmågan att kunna jobba med långsiktig utveckling tillsammans med medarbetare, kunder och andra intressenter.

Det här ska skapa värde genom att deltagarna avsätter tid att strukturera sina strategier och handlingsplaner mot att förnya och förbättra. Företagen som deltar träffas under ett antal utbildande nätverksträffar. Det ger möjlighet att utbyta erfarenheter och samtidigt diskutera metodiker och arbetssätt som kan användas internt för att bli effektivare.

- Programmet har varit bra hittills, vi har fått nya inputs på olika funderingar som vi själv kan ha och verktyg för att driva utvecklingen vidare internt på Nordfarbo, säger Magnus Burén och fortsätter: framförallt får vi nya perspektiv på saker och kan ta del av andras erfarenheter kring olika områden. Vi ser och får till viss del nya verktyg som vi kan använda oss av i vår framtida utveckling.

Ser ljust på framtiden

Inför nästa år och om framtiden låter VD:n mycket hoppfull och fokuserad.

- Vi ska fortsätta fokusera på vår kärnverksamhet, bli bättre på det vi gör och fortsätta utvecklas. Målet får bli att bibehålla våra befintliga kunder och förhoppningsvis också attrahera nya, säger Magnus Burén.

Skulle du rekommendera uppstartsprogrammet i Västernorrland till flera?

- Ja, det skulle jag göra. Det krävs att man kan avsätta tid för att man själv ska kunna få ut något av det, men i slutändan är det värt det, avslutar Magnus Burén.