Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Norra Sverige samarbetar inom kulturen

2020-02-06 14:32

Kulturverksamheten vid Region Västernorrland deltar under veckan i kulturpolitiska konventet Folk och kultur i Eskilstuna. Ett event som fylls av seminarier och mötesplatser. Regionen har tillsammans med de övriga tre nordligaste regionerna en gemensam monter för att lyfta norrländsk kultur och det nyligen undertecknade kulturpolitiska positionspapperet.

- Det är intressant och viktigt att delta i Folk och kultur. Det är en fin möjlighet för oss att i montern presentera spännande kultur från länet som konsttidningen Volym, Scenkonst Västernorrland och vårt arbete med konstnärsresidens. Vi visar upp det norrländska samarbetet och visar på bredden av kultur i norr, säger kulturchef Maria Oldenmark.

Den position som tagits fram innebär att Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten agerar tillsammans i ett antal kulturpolitiska frågor.  

Bakgrunden till positionen var att regionerna såg många gemensamma nämnare inom kultursektorn, till exempel starka kulturinstitutioner, drivande och engagerade kultur­skapare, ett aktivt föreningsliv, en betydande samisk kultur och en levande folkbildningstradition. Samtidigt såg aktörerna att utmaningarna för kulturen i regionerna var likartade. Samtliga regioner har långa geografiska avstånd med utmaningar i att förmedla ett kvalitativt utbud av kultur på̊ jämlika villkor.

Positionen omfattar tre prioriterade områden som regionerna åtar sig att verka inom:


1. Urfolket samer

  • Utveckla samverkan med Sametinget och andra samiska kulturinstitutioner
  • På olika nivåer verka för samiska scener och samiska center
  • Främja insatser för den samiska kulturen

2. Kulturella och kreativa näringar

  • Etablera noder för form och design i norra Sverige
  • Stärka inkubatorer och kreativa kluster i norra Sverige.
  • Arbeta tvärpolitiskt för att andra politikområden tar in kulturens roll i samhällsutvecklingen.

3. Arrangörsfrämjande åtgärder

  • Utveckla arrangörsstödet
  • stärka befintliga och nya arrangörsnätverk
  • Öka tillgängligheten till kultur

- Äntligen har vi kulturpolitiskt också startat ett länsöverskridande samarbete. Vi har mycket gemensamt som vi både behöver samverka kring och driva på nationell nivå. Därför känns det perfekt att lansera och manifestera det hela på Folk och Kultur som lyfter kulturen och den regionala nivån, säger Hans Backlund (S), ordförande för Nämnden för hållbar utveckling i Region Västernorrland.

Läs den nya positionen

Den nya positionen finns att ladda ner via denna länk.

 

För mer information:

Maria Oldenmark
0611-80263
maria.oldenmark@rvn.se