Nu släpps bok om pandemin – skriven av ungdomar i Västernorrland

2022-04-29 14:25

Under 2021 startade Region Västernorrland ett skrivarprojekt riktat till ungdomar i Västernorrland. I projektet gavs ungdomar möjlighet att skriva om pandemin. Nu släpps boken om deras upplevelser under den speciella tid då pandemin präglade tillvaron.

Pandemins konsekvenser i samhället har haft stor inverkan på barn och unga, som exempelvis distansundervisning i stället för att vara på skolan, oro för föräldrars arbetslöshet samt saknad av vänner och familj. Inom ramen för projektet Unga skrivande har ungdomarna fått möjlighet att uttrycka sig i skrift om situationen, utveckla sitt skrivande och sin kreativitet och lära känna fler skrivande ungdomar i regionen.

- Det här boksläppet känns viktigt då unga i Västernorrland fått chans att uttrycka sig och ge sin bild av livet under pandemin. Jag ser fram emot att ta del av deras berättelser, säger Hans Backlund, Ordförande i Nämnden för hållbar utveckling.

Boken är en antologi med titeln ”Konsten att gå vidare”. Boksläppet är en del av inspirationsdagen för unga skrivare, se program här:

Region Västernorrland - Nu startas nytt nätverk för unga skrivare i Västernorrland (rvn.se)


Tillbaka till toppen