Sara Nylund (S) är 1:e vice ordförande regionstyrelsen och från och med nu också vald som ny ordförande i Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland.
Sara Nylund (S) är 1:e vice ordförande regionstyrelsen och från och med nu också vald som ny ordförande i Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland.

Ny ordförande för Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland

2022-06-17 11:25

Regeringen har utsett Sara Nylund (S) till ny ordförande för Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland vilket innefattar Jämtland- Härjedalen och Västernorrland.

Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland är sammansatt av politiker från kommuner och regionen samt tjänstemän från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor. Inför nya programperioden som sträcker sig mellan 2021-2027 har Sara Nylund utsetts till ny ordförande.

- Nu tar arbetet vid med att utse övriga ledamöter och förbereda höstens arbete. I september väntas utlysningar inom både regionalfonden och ESF+. De första besluten i Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland sker i december 2022, säger Sara Nylund.

Strukturfondspartnerskapets uppdrag

Strukturfondspartnerskapet prioriterar vilka projekt som ska beviljas medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF). Projekten kan vara mycket olika men målet är detsamma; hållbar utveckling och sysselsättning i Västernorrland och Jämtland-Härjedalen.

Regeringen utser ordförande som i sin tur utser ledamöter och ett antal ersättare.

Mer information på Tillväxtverkets hemsida:

Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Mer information på Svenska ESF-rådets hemsida:

Europeiska socialfonden (ESF)


Tillbaka till toppen