Anna Edblad, VD Örnsköldsviks Industrigrupp (till höger) tillsammans med industriutvecklarna Alexandra Rietz och Jonas Lindberg. Inom projektet SIMMITT har de tittat på formen för en samverkansplattform för länets tillverkningsindustri.
Anna Edblad, VD Örnsköldsviks Industrigrupp (till höger) tillsammans med industriutvecklarna Alexandra Rietz och Jonas Lindberg. Inom projektet SIMMITT har de tittat på formen för en samverkansplattform för länets tillverkningsindustri.

Ny samverkansplattform ska samla kunskap om tillverkningsindustrin och öka möjligheter för utveckling

2023-02-08 13:26

Den ekonomiska föreningen IUC Västernorrland är bildad. ”Samverkansplattformen ska skapa värde för tillverkningsindustrin genom att erbjuda direkta insatser inom till exempel produktions- och marknadsutveckling. Det är två områden som är högt prioriterade av industrierna för deras tillväxt”, säger industriutvecklare Alexandra Rietz, Örnsköldsviks Industrigrupp.

- Tillverkande företag i länet har ambition att växa och tillgången på kompetens är en begränsande faktor för många. Vi har sett hur viktigt det är att vi regionalt kan visa vilken bredd av möjligheter industrin som arbetsmarknad har för att inte minst locka kompetens utifrån, säger Anna Edblad, VD Örnsköldsviks Industrigrupp.

Kartlagt över 100 företag

Under 2021 och 2022 har Örnsköldsviks Industrigrupp gjort behovsanalyser hos ungefär en fjärdedel av länets industriföretag. Det har gett en bra bild av förutsättningarna för tillväxt.

- Exempelvis har företagen tagit stöd för organisationsutveckling, förstudier för att undersöka sin potential med att robotisera, deltagit i nätverk och fått vägledning i att definiera examensuppdrag och ta emot ex-jobbare, säger Alexandra Rietz och fortsätter: det stärker industrins varumärke om vi kan attrahera unga till vår region genom exempelvis examensarbeten. För företag med låg eller ingen vana av att jobba med examensarbeten är stöttningen avgörande för att ta steget och skapa erbjudanden för studenter.

Lotsa företag i systemet

Företag har med hjälp av industriutvecklarna blivit guidade till redan etablerade näringslivsorganisationer och deras stöd som till exempel BizMaker.

- Det ska vara naturligt för industriföretag i vår region att kontakta oss och bolla om det finns frågor och funderingar. En del gånger sitter vi på svaren, andra gånger kommer vi att kunna hänvisa vidare till andra företagsfrämjare i Västernorrland eller till nationella satsningar för finansiering, säger Jonas Lindberg.

Minska hinder för industriell utveckling

Genom att kontinuerligt och strukturerat kartlägga utmaningar och behov hos våra industrier ger det hela stödsystemet i Västernorrland möjlighet att skapa ett högre värde för industrin, samt för industrin att ha ett brett nätverk att vända sig till.

- IUC som är en förkortning av Industriellt Utvecklingscentra är ett nationellt nätverk och en given samarbetspartner då de ofta är delaktiga i större nationella satsningar mot industrin. Vi vill att företagen i Västernorrland ska ta del av dessa satsningar, säger Anna Edblad.

Information om IUC Sverige 

Information om EU-projektet SIMMITT

Smart Industriell Modernisering i Mittregionen, SIMMITT

Små och medelstora industriföretag är viktiga för den svenska ekonomin. För att klara den globala konkurrensen behöver företag effektivisera och utveckla sina verksamheter och processer, exempelvis genom digital teknik, automatisering, produktionseffektivisering och även nya intäktsmodeller. Det sker en snabb utveckling idag och pandemin har accelererat behovet av en ännu snabbare förnyelsetakt.

Örnsköldsviks Industrigrupp, Region Västernorrland, IUC Z-GROUP och Region Jämtland Härjedalen krokade arm 2021 för att genomföra en stor satsning för länets industri. Medel från europeiska utvecklingsfonden har växlats upp med privata medel och offentliga pengar från de båda regionerna, vilket innebär 24 miljoner kronor över en treårsperiod.


Tillbaka till toppen