Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Nytt EU-program ska utveckla samarbetet i de nordligaste delarna av Sverige, Norge och Finland

2021-04-28 09:20

Genom det nya EU-programmet Interreg Aurora ska de nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland arbeta tillsammans och lära av varandra. Programperioden sträcker sig över sju år, 2021–2027. Syftet med programmet är att utveckla innovation, företagande och klimatomställning.

Åtta områden är prioriterade:

  • Hållbar utveckling av teknik och affärer genom gränsöverskridande forskning och innovation
  • Öka tillväxt och konkurrenskraft i regionens små och medelstora företag
  • Anpassning till, begränsning och riskhantering samt uppföljning av klimatförändringar
  • Gränsöverskridande förvaltning av naturresurser
  • Multimodala, klimatsmarta, harmoniserade transportsystem
  • Utbildning och livslångt lärande för ökad konkurrenskraft på den gemensamma arbetsmarknaden
  • Gränsöverskridande kultur och turism
  • Minska gränshindren för att förbättra samverkan

Det nya programmet ersätter Interreg Nord och Interreg Botnia-Atlantica. Just nu pågår arbetet med att ta fram ett samarbetsprogram. Det finns ett utkast som du har möjlighet att lämna synpunkter på. Du kan delta genom att svara på en webbenkät till och med den 20 maj 2021. Det kommer även att arrangeras ett webbinarium den 4 maj kl. 13-15, där programmet presenteras.

Här hittar du utkastet, enkäten och information om webbinariet