Bland de stora överskotten ligger humanistisk utbildning, konstnärlig utbildning och medieproduktion i topp

Nytt PM visar överskotten gällande utbildade i de fyra nordligaste länen 2030

2022-12-01 08:29

Kompetensförsörjning är en högaktuell fråga. Nu släpper Region Västernorrland ett nytt PM som analyserar vilka utbildningsgrupper som antas ha ett överskott av utbildade i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten 2030. Tidigare under 2022 släpptes ett motsvarande PM som analyserade brister i stället för överskott.

Analysen utgår från de regionala Trender och prognoser och riktar denna gång ljuset på Norrlandslänens största överskott på utbildade. Genom att åtgärda överskotten så kan man till viss del lösa utmaningen med kompetensbristen. Likt tidigare utgår analysen från den förväntade skillnaden mellan tillgång och efterfrågan på utbildade 2030. En utblick hur matchningsläget ser ut för berörda utbildningsgrupper som väntas få stora överskott framåt har också gjorts.

Större överskott i Norrlandslänen än i riket

Där riket har överskott på utbildade 2030 så kommer Norrlandslänen ha ännu större överskott. Särskilt utmärkande är Västernorrland som har ett större överskott än riket inom alla de utbildningar där riket har ett överskott av utbildade på minst 20 procent. Därmed kan man konstatera att Västernorrland satsar på utbildningar inom fel områden. Utbudet matchar inte med efterfrågan.

Stora variationer mellan Norrlandslänen inom vissa utbildningsgrupper

Inom de fyra nordligaste länen skiljer det ganska mycket med både över- och underskott inom vissa utbildningsgrupper. Med en misslyckad utbildningsdimensionering kan vissa personer behöva flytta till ett närliggande län för att få ett jobb som matchar utbildningen.

Trots en balans på arbetsmarknaden råder redan idag en låg matchning

En låg matchad förvärvsgrad är inte bra eftersom man vill ha avkastning från investeringen som både individen och samhället har lagt i utbildningen. Analysen visar även att undersökta utbildningsgrupper med en låg matchad förvärvsgrad också har en lägre total förvärvsgrad, det vill säga när man inte är matchad så jobbar man också i lägre utsträckning. En utbildningsgrupp som inte ger avkastning på utbildningen och gör att man står långt ifrån arbetsmarknaden är inte att rekommendera.

Åtgärder mot stora överskott

- När det är stora överskott för utbildningsgrupper bör man dra ner antalet utbildningsplatser för dessa inriktningar för att ge platserna till utbildningsgrupper som har stora underskott. Yrken med brister behöver också bli mer attraktiva och ha bra arbetsvillkor för att locka människor att utbilda sig inom dessa områden. Även riktade syv-insatser och praktik kan möjliggöra en ökad matchning på arbetsmarknaden, säger William Forsmark, samhällsstudent vid Mittuniversitetet och praktikant hos Region Västernorrland, som är den som har sammanställt resultaten.

PM: Största bristerna 2030 i norrlandslänen (analysportalnorr.se)


Tillbaka till toppen