Ingenjörer som arbetar med solceller

Omställningslyftet ska hjälpa företag med klimatomställningen

2022-11-23 16:05

Omställningslyftet är ett nationellt initiativ med syfte att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. Målet är att fler företag ska få ökad kunskap om grön omställning och hur de kan bidra till klimatmålen.

Projektet syftar även till att ge företagen stöd att genomföra dessa åtgärder och öka deras förmåga själva vidareutveckla sitt omställningsarbete. Aktiviteterna kommer inledningsvis att bestå av workshops, behovsanalyser och ett utvecklingsprogram där företagen kan få individuell coachning och stöd för att komma igång med sitt omställningsarbete. En digital portal med arbetsnamnet ”dagsattställaom.se” ska också tas fram för att ge företagen tillgång till analysverktyg, guidelines och utbildningsmaterial.

– Tanken med Omställningslyftet är att stötta företag i den gröna omställningen och hjälpa dem att bidra till ett hållbart Västernorrland. Oavsett bransch gäller det att ställa om sin egen verksamhet för att på bästa sätt minska sin klimat- och miljöpåverkan och stå väl rustad i utvecklingen för en hållbar framtid, säger Sofia Mackin, enhetschef miljö och hållbarhet, Region Västernorrland.

Omställningslyftet är ett resultat av regeringens samverkansprogram Näringslivets klimatomställning. Arbetet påbörjades 2020 genom ett initiativ av IF Metall och Naturskyddsföreningen i samråd med RISE och Fossilfritt Sverige. Projektet drivs av RISE tillsammans med Sveriges inkubatorer och science parks (SISP), Energikontoren, Industriella UtvecklingsCentra (IUC) och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Delta i kostnadsfritt webbinarium om energieffektivisering – 7 december

Energifrågan är högaktuell. Energipriserna stiger och tillgången på el är osäker. Vad kan företagen göra? Lyssna på forskare och ta del av goda exempel på hur energinätverk kan fördubbla energieffektiviseringen i små och medelstora företag.

Huvudtalare, Ida Johansson, doktorand i energisystem vid Högskolan i Gävle. Ida har forskat på hur företag genom systematiskt energiarbete och nätverksarbete lyckats nå stora energieffektiviseringar.

Ni kommer även att få ta del av några goda exempel på företag, som till exempel Lars Pålsson, VD för Scandi Candy, som kommer att dela med sig om sin resa genom ett systematiskt energiarbete.
Detta kostnadsfria webbinarium samordnas av Energikontor Sydost och Energikontoret Skåne inom ramen för Omställningslyftet, den nationella satsningen för affärsdriven klimatomställning.

Datum: 7 december 2022.

Tid: 9.00 – 10.30

Anmäl dig här!


Tillbaka till toppen