Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland finns på flera platser i länet, i Härnösand, Myckelgensjö, Prästmon och på Ulvön. Murberget friluftsmuseum ingår i Länsmuseets verksamhet och är ett av de största friluftsmuseerna i Sverige med byggnader och miljöer som speglar bebyggelse, social historia, socknens betydelse, samisk kultur, efterkrigstiden och fäbodkultur.

Projektstöd till kulturutveckling

2021-09-09 16:51

Region Västernorrland har beslutat om projektstöd till Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland för att utveckla kulturarvsturismen i länet.

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1-anslaget. Vid Regionstyrelsens möte den 9 september beslutades om stöd till ett nytt projekt.

- Det är positivt att organisationerna kan växa och utvecklas i regionen. De här satsningarna ligger väl i linje med vår regionala utvecklingsstrategi, tillväxtstrategin för Västernorrlands besöksnäring och Västernorrlands kulturplan. Vårt mål är att regionen ska vara attraktiv för boende och besökare och det här bidrar till att höja oss som plats, säger Sara Nylund, ordförande Regionala utvecklingsutskottet.

Projektet Nod kulturarvsturism och Kulturella och Kreativa Näringar

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland vill med ett nytt projekt stärka kulturella och kreativa näringar inom kulturarvssektorn tillsammans med andra aktörer i länet. Samverkansparter finns med från museiverksamheter i tre kommuner samt Destination Höga Kusten och Näringslivsbolaget som jobbar med besöksnäringsutveckling i hela länet. Aktörerna ska länka samman företag inom kulturella och kreativa näringar, näringsidkare och besöksnäringen. Genom att utveckla metoder för affärsmässiga och hållbara koncept samt kartlägga platsutveckling ska kulturarvsturismen förstärkas.

- Länsmuseet är ett av regionens mest besökta turistmål och en stark aktör inom besöksnäringen. Genom detta projekt kan näringslivet stärkas och kulturarvsturismen utvecklas så fler kan dra nytta av denna dragare, säger Isabell Mixter, ledamot Regionala utvecklingsutskottet.

Regionstyrelsen beslutar att bevilja Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 3 430 868 kronor i medfinansiering till Nod kulturarvsturism och Kulturella och Kreativa Näringar.

Främja tillväxt och omställning till hållbar regional utveckling

Region Västernorrland har det regionala utvecklingsansvaret i länet och ansvarar för statliga medel för regional tillväxt, det så kallade länsanslaget 1:1. Du kan ansöka om medel för projekt av regional karaktär som ligger i linje med målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Regionala utvecklingsstrategin utgör det främsta styrdokumentet för hanteringen av dessa medel.

Projektstöd tillväxt