Sverker Hallén som är organisationsutvecklare.

Rätt kompetens – en ödesfråga för industrin

2021-09-06 18:53

Vill ditt företag delta i programmet Kompetenssäkrad industri eller är du nyfiken och vill veta mer? I höst startar en grupp i Västernorrland.

Möt Sverker Hallén som är organisationsutvecklare och en del av det industrinära projektet SIMMITT, Smart Industriell Modernisering i Mittregionen. Med en bakgrund som personalvetare kretsar mycket av hans tankar kring att hitta medarbetarens fulla potential.

Människan är central 

I ett modernt arbetsliv är människan central. Trots det har teknikutveckling länge varit det som präglat många industrier. Fokus har kanske varit att hitta de senaste IT-lösningarna eller robotarna.

- Den tekniska utvecklingen har varit så snabb att människan ibland har fått komma i andra hand, säger organisationsutvecklaren Sverker Hallén.

Kompetenssäkrad industri

Sverker började sin bana som personalvetare och har sedan dess jobbat mycket med rekrytering, utbildning, rådgivning och drivit eget i några år innan han började vid IUC Z-GROUP för att hjälpa tillverkande företag att utvecklas och växa. En vanlig arbetsdag är han ute och möter olika industrier och bollar strategiska frågor med dem.

- Vissa industrier behöver jobba med teknikutveckling medan andra behöver fokusera på kompetensförsörjning för att stärka sin konkurrenskraft. I höst drar vi igång utvecklingsprogrammet ”Kompetenssäkrad industri” för  Västernorrland, som bedrivs i form av workshops. Just det är ett bra tillfälle för de företag som kan behöva bättre kläm på vilken kompetens de har idag och vad de behöver imorgon, säger Sverker Hallén.

I korthet innehåller utvecklingsprogrammet en kompetenskartläggning med företaget, jobb med att hitta verktyg och metoder för att visa nuvarande kompetens och insatser för att ta fram en handlingsplan. Sverker menar att lösningen inte alltid handlar om att anställa, det går ofta att identifiera individer som är lämpade att kompetensutveckla.

Sträva mot samma mål

Sverker Hallén brinner för att få ut det maximala ur teamet på ett företag. Han tycker att mer krut borde läggas på kompetensförsörjning och han är inte sen att belysa vikten av att få individen att prestera sitt yttersta.

- Frågor som ”hur ska vi behålla vår konkurrenskraft” är viktiga och att sätta mål för framtiden, säger Sverker Hallén och fortsätter: om vi lyckas se på individerna och människan som ingår och få alla medarbetare att nyttja sin fulla potential händer det jättemycket på ett företag!

Till sist, varför ska industriföretag delta i SIMMITT anser du?

- För att få hjälp med att nå sitt önskade framtida läge! Det första vi gör är att identifierade det läget och sen gäller det att få alla att gå åt samma håll mot det målet, avslutar Sverker Hallén.

Om Smart Industriell Modernisering i Mittregionen (SIMMITT)

För de företag som vill starta sin utvecklingsresa i Västernorrland eller Jämtland Härjedalen erbjuder SIMMITT analys av industriföretag. Efter analysen finns ett brett urval av åtgärder som är anpassade efter varje företags unika möjligheter. Det kan exempelvis vara stöd att ta tillvara den digitala utvecklingen, kompetensförsörjning, workshops och kunskapshöjande insatser samt stöd i att förändra och anpassa sina produkter, tjänster, marknader och affärsmodeller.

SIMMITT är ett samverkansprojekt mellan Region Västernorrland, Örnsköldsviks industrigrupp, Engcon, IUC Z-GROUP i Jämtland och Region Jämtland Härjedalen. Målet är att stärka konkurrenskraften hos våra industriföretag. Detta utförs till största del med insatser direkt hos företagen.

Mer om Smart Industriell Modernisering i Mittregionen (SIMMITT)


Tillbaka till toppen