Regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S) och Anders Fällström, rektor vid Mittuniversitetet signerar den nya överenskommelsen om att fördjupa samverkan.
Regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S) och Anders Fällström, rektor vid Mittuniversitetet signerar den nya överenskommelsen om att fördjupa samverkan.

Region Västernorrland och Mittuniversitetet i fördjupad samverkan: ”Viktigt för omställningen”

2022-12-08 12:45

Torsdag den 8 december undertecknades den framtagna överenskommelsen om fördjupad samverkan mellan Region Västernorrland och Mittuniversitetet.

Överenskommelsen fokuserar på att främja ett långsiktigt partnerskap med riktning mot 2030 i linje med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och utvecklingsarbetet för God och nära vård. Ett tredje fokusområde för att stärka båda organisationerna har inkluderats i överenskommelsen i syfte att gemensamt hitta arbetssätt och lösningar på gemensamma utmaningar och behov.

– Västernorrland stärks genom samarbetet. Gemensamt utvecklar vi regionen och blir mer attraktiva. För Mittuniversitetet är samarbetet ett sätt att utveckla kompetenser, nå ut med ny kunskap och innovation och tillsammans stärka förmågan att styra och leda i omställning, säger rektor Anders Fällström.

Partnerskapet för strategisk samverkan har tre fokusområden:

  • Hållbar regional utveckling i linje med länets regionala utvecklingsstrategi
  • Kunskapsbaserad, trygg och säker hälso- och sjukvård
  • Organisationernas förmåga att styra och leda i omställning

- I Västernorrland är Mittuniversitetet en viktig part för kompetensförsörjning och innovation. Region Västernorrland som organisation ser stor nytta i att fortsätta utveckla vårt gemensamma arbete för länets hållbara utveckling. Dessutom kan vi förbättra vårt samarbete för God och nära vård, något som gynnar alla länets invånare. Nu fortsätter arbetet med fokus på att skapa mest nytta för Västernorrland, med utgångpunkt i vår nya överenskommelse, säger Glenn Nordlund (S) regionstyrelsens ordförande.


Tillbaka till toppen