Region Västernorrland välkomnar tre konstnärer som stipendiater inom Artist In Residence

2022-09-05 13:23

Artist in residence Västernorrland är Region Västernorrlands vistelsesprogram för konstnärer inom ljudkonst, keramik och litteratur med inriktning arbetarlitteratur. Årets konstnärer i programmet är Anna Arvidsdotter, Alessandro Perini och Meng-Chan Yu.

Artist in Residence Västernorrland är ett samverkansprojekt med internationell prägel mellan verksamheter inom enheten för kultur och bildning på Region Västernorrland. Genom att inrätta ett internationellt utbytesprogram möjliggör Region Västernorrland för konstnärer i vårt län att knyta kontakter med konstnärer från hela världen. Genomförande sker under september månad på Hola och Ålsta folkhögskola.

För regionens invånare ordnar regionen under hösten en träff där stipendiaterna presenterar sina arbeten publikt. Mer information om träffen publiceras inom kort på rvn.se.

Årets konstnärer

Arbetarlitteratur: Anna Arvidsdotter

Motivering

Med lyrisk lekfullhet, rytm- och stilsäkerhet sticker Anna Arvidsdotter hål på fenomen och floskler på en samtidskapitalistisk arbetsmarknad. Hennes klassmedvetna poesi pekar på absurditeter i arbetarens roll, vare sig det handlar om att så effektivt som möjligt sälja sig själv som en vara under en arbetsintervju eller en heroinpundares ödmjukhet inför en brevbärare i trappuppgången. Arvidsdotters poesi ger glimtar av hur man med humor uthärdar den arbetsmiljö man måste stå ut med i välfärdsmaskineriets undre skikt.

Läs mer på konstnärens hemsida: arvidsdotter.se

Ljudkonst: Alessandro Perini

Motivering

Alessandro Perini skapar redskap och kollektiva metoder för att förstå och lyssna in omgivningen. Det är ett platsspecifikt närmande för att uppleva miljön från ett oväntat perspektiv - ett fält, ett skogsparti, en byggnad. Materialiteten i verket “Manual for Reconnection”, där varje uppslag ger visuella, taktila och audiella upplevelser, uppmuntrar till ett taktilt lyssnande, med örat och hela kroppen. I sitt utforskande använder sig Perini av historiska händelser, naturfenomen och tekniska mätinstrument för att skapa performativa allkonstverk. Vi ser fram emot att möta Perini i hans konstnärliga praktik på Hola folkhögskola. Vad händer i mötet med kursdeltagarna och vad väljer han att höra i mötet med det landskap som platsen Prästmon erbjuder?

Läs mer på konstnärens hemsida: Alessandro Perini

Keramik: Meng-Chan Yu

Motivering

Meng-Chan Yu är trogen sitt material. Genom olika angreppssätt och experiment får lerans egenskaper gestalta tid och skeenden. Det färdiga verken visar ofta en rörelse, fastän allt är stilla – en tippad mugg, en lutande vas stöttad av en kil, spåren efter torkande lera på ett papper. Det är genom enkla former komplexa idéer träder fram. Vi ser fram emot att bjuda in Meng-Chan Yu till Ålsta folkhögskola där hon kan arbeta förutsättningslöst och vara med och inspirera andra till att se det stora i det lilla – så att vi tvingas stanna upp, för att titta lite närmare.

Läs mer på konstnärens hemsida: Meng-Chan Yu


Tillbaka till toppen