Regional handlingsplan för ESF+ Mellersta Norrland är nu godkänd

2022-08-30 09:38

Den regionala handlingsplanen för ESF+ som omfattar Västernorrland och Jämtland-Härjedalen godkändes i förra veckan.

Handlingsplanen beskriver hur det nationella Socialfondsprogrammet ska genomföras på regional nivå utifrån aktuella förutsättningar. Viktiga utgångspunkter är regionala strategier såsom den regionala utvecklingsstrategin och Innovationsstrategin för smart specialisering med flera.

Den regionala handlingsplanen omfattar nationella programmets område A Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla och område D Öka kapaciteten i den glesa geografin och specificerar prioriteringar och anger vad insatser inom ESF+ ska leda till.

Regional handlingsplan för ESF+ Mellersta Norrland

Första utlysningen av medel 

1 september utlyser programområdet ESF+ medel för att kunna rigga projekt för kompetensutveckling, kompetensförsörjning och hållbart arbetsliv.

Information om utlysningen som öppnar 1 september 


Tillbaka till toppen