EU-flagga

Save the date - Interreg NPA Northern Skills konferens 8 november

2023-09-12 15:12

De senaste åren har norra Europas perifera områden blivit attraktiva regioner för större eller mindre gröna och digitala investeringar. Nya möjligheter för människor och samhällen har öppnat sig i annars glesbefolkade regioner.

Samtidigt försvinner vissa typer av jobb medan arbetskraft inom sektorer som sjukvård, digitala industrier eller teknisk service är mycket efterfrågade. Detta skapar obalanser och utmaningar för många regioner och samhällen.

Årskonferensen för Interreg Norra Periferi och Arktisprogrammet (NPA) 2023 kommer att titta på hur samarbetsprojekt i norra periferin och Arktis kan stödja omkompetens, attrahera och behålla den arbetskraft som behövs.

Konferensen kommer att handla om:

  • Vilka lösningar kan lokalsamhällen införa för att ta itu med bristen på arbetskraft och effekterna av förändrade ekonomier och samhällen?
  • Hur nordiska samhällen kan bli attraktiva destinationer för arbetare och deras familjer?
  • Hur hanterar man arbetsmarknadens krav med en liten befolkning?
  • Vilken roll spelar ungdomar och ursprungsbefolkningar när det gäller att forma NPA:s framtid?

Vem är evenemanget till för?

Northern Skills-konferensen är ett offentligt, kostnadsfritt evenemang som kommer att samla experter som arbetar med regional utveckling på lokal, regional och nationell nivå, beslutsfattare, näringslivsaktörer, forskare, högre och lägre utbildningsinstitutioner, ungdomar och ursprungsbefolkningar att dela erfarenheter och idéer relaterade till den framtida arbetskraften i NPA.

Genom nätverk och workshops kommer deltagarna att kunna utbyta förstahandserfarenheter om hur man kan attrahera och behålla människor i Europas periferier och skapa attraktiva, konkurrenskraftiga och motståndskraftiga samhällen.

Datum: 8:e november 2023

Plats: Skellefteå

Ytterligare information och preliminärt program:

https://www.interreg-npa.eu/events/northern-skills-navigating-the-future-npa/


Tillbaka till toppen