Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Sök finansiering för grön, digital och hållbar omställning

2021-09-03 14:27

Nu kan aktörer i Mellersta Norrland söka medel för att göra förstudier inför kommande EU-programperiod.

Sista datum för ansökan hos Tillväxtverket är 15 oktober 2021 och det går att ansöka om medfinansiering hos Region Västernorrland för maximalt 50 procent av projektkostnaden.

Kontakta gärna enheten för företags- och projektstöd, Region Västernorrland, för förankring och för att diskutera medfinansiering.

Kontakta oss 

Inriktningen på utlysningen är digital omställning och grön omställning.

Digital omställning

Exempel på insatser som kan få stöd är digitalisering, automatisering, robotisering.

Grön omställning

Exempel på insatser som kan få stöd är cirkulär ekonomi, energieffektivisering, klimat och elektrifiering.

Förutsättningar

Projekten ska förankras med Region Västernorrland och ligga i linje med Regionala utvecklingsstrategin, Smart specialiseringsstrategin och/eller Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030.
Total projektkostnad för förstudier är 800 000 kronor.

Mer information från Tillväxtverket

Information om stöd och finansiering 

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling är en viktig utgångspunkt för Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi och det regionala tillväxtarbetet. Genom en integrerad tillämpning av de tre hållbarhetsdimensionerna i det regionala arbetet oavsett projekt ska vi hela tiden bidra till en förflyttning och omställning, som bidrar till utveckling av ett hållbart Västernorrland.