Stärk ditt företag genom grön omställning!

2022-06-29 10:06

Du som driver ett litet eller medelstort företag i Västernorrland kan få stöd av Energikontoret Västernorrland för att stärka ert arbete med den gröna omställningen.

Grön omställning handlar om allt från energieffektivisering och klimat till att jobba för en giftfri miljö. Oavsett inriktning kan det göra ditt företag mer konkurrenskraftigt samt spara på jordens resurser.

Vill du veta mer om stöd för en grön omställning?

Kontakta Emma-Lee Björk, Energikontoret Västernorrland
e-post: emma-lee.bjork@rvn.se eller telefon: 0611-804 57

Om Green

Energikontoret Västernorrland genomför nu en förstudie där insatser mot företag är en del
Info om förstudien www.rvn.se/green

Vi söker små och medelstora företag i Västernorrland som är intresserade av samt mottagliga för stöd i en grön omställning.

Energikontoret Västernorrland 


Tillbaka till toppen