Thomas Andersson, verksamhetsstrateg Härnösands kommun, Cecilia Tellström, verksamhetsutvecklare Örnsköldsviks kommun och Lotta Naglitsch, Validering Väst.
Thomas Andersson, verksamhetsstrateg Härnösands kommun, Cecilia Tellström, verksamhetsutvecklare Örnsköldsviks kommun och Lotta Naglitsch, Validering Väst.

Studie- och yrkesvägledare har nyckelroll i validering av individer

2023-05-08 11:28

En människas kompetens består av mer än betyg och diplom. Det vet Lotta Naglitsch, som arbetar vid Validering Väst, Västra Götalandsregionens struktur för validering. Hon är övertygad om att validering är ett viktigt verktyg för att få lyfta fram människans verkliga kunskaper och färdigheter.

- Studie- och yrkesvägledare är en viktig pusselbit i saker som hänt tidigare hos individen och en länk i den fortsatta processen. Det är en nyckelfaktor för Västernorrland att samlas kring det här, varje enskild kommun är för liten att arbeta med frågan, säger Lotta Naglitsch från Validering Väst.

Vid en träff för regionens alla studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen den 26-27 april deltog Lotta Naglitsch som expertstöd. Initiativtagare till träffen var Thomas Andersson, Härnösands kommun och Cecilia Tellström, Örnsköldsviks kommun i samarbete med det regionala projektet Lärkraft.

- Syftet med att samla alla studie- och yrkesvägledare är att titta gemensamt på hur vi kan arbeta med den inledande kartläggningen vid varje kommun. Genom att etablera en gemensam process skulle också utbudet av validering kunna breddas genom att ge individer tillgång till validering i en närliggande kommun, säger Cecilia Tellström.

Värdefull träff

Även om det görs validering idag är målet att volymerna ska öka, inte minst nationellt ses ökat fokus på inledande kartläggning och validering. Målet är att fler individer ska få sin kompetens validerad och där har våra studie- och yrkesvägledare en nyckelroll.

Karin Sjögren SYV Sundsvalls kommun.jpg

Karin Sjögren från Sundsvalls kommun var en av deltagarna 26-27 april. Hon arbetar med validering och inledande kartläggning i sin vardag.

- Det har varit otroligt värdefullt att samverka med kollegor över länet och lyfta gemensamma möjligheter och utmaningar. Vi kan stärka varandra i det arbete vi gör. Det är otroligt viktigt att samverka med alla professioner och att vi har en samsyn och förståelse för arbetet. I höstas hade vi omkring 120 personer som sökte valideringsutbildning inom vård och barn och fritid, säger Karin Sjögren, studie- och yrkesvägledare i Sundsvalls kommun.

Under dagen påpekades också den regionala nyttan, ska vi validera behöver vi bredda oss. Även om validering innebär otroliga möjligheter att korta individers studietid och få fler i arbete snabbare är det också komplext. Länets studie- och yrkesvägledare lyfter fram vikten av att ha yrkeslärare som kan ta över när inledande kartläggningen är gjord. Det gäller också att få förståelse för det system som individen går vidare i, att det behöver gå från vattentäta skott till en tydligare process som länkar i. Som studie- och yrkesvägledare är du inte utförare av allt men en del av ett viktigt system.

Fortsatt arbete

För att nå framgång ska Västernorrlands nuvarande utbud av validering inventeras och synliggöras. Det kommer Thomas Andersson och Cecilia Tellström arbeta med. Sedan gäller det att knyta yrkeslärare inom vuxenutbildningen till systemet för att de ska kunna göra en fördjupad kartläggning och till sist en validering av en persons kunnande.

Men att upptäcka potentialen hos en validand, det vilar ofta hos studie- och yrkesvägledaren som har förmånen att träffa personer som vill yrkesväxla eller på annat sätt söka sig vidare i arbetslivet. Alla individer har reell kompetens men att bedöma om den är lämplig för en valideringsprocess vilar ofta på den som har förmån att få träffa individen.

Fakta

VAD ÄR VALIDERING?

Validering innebär att du får din kompetens och dina kunskaper bedömda. Det gäller både kunskaper som du har skaffat dig genom studier, i arbetslivet och i vardagen. Det är en strukturerad bedömning och värdering av dina kunskaper och kompetenser. Dina yrkeskunskaper bedöms genom praktiska och teoretiska prov. Efter bedömningen får du ett intyg eller betyg som gör att dina kunskaper blir formellt erkända på den svenska arbetsmarknaden.

VAD ÄR INLEDANDE KARTLÄGGNING?

Den inledande kartläggningen syftar till att individen ska kunna ta den lämpligaste och mest ändamålsenliga vägen genom utbildningssystemet. Syftet är att en individ inte ska behöva studera det som den redan kan. En inledande kartläggning görs av en studie- och yrkesvägledare vid kommunen.


Tillbaka till toppen