Flygfoto som visar området i Torsboda

Sundsvall, Timrå och Härnösand förbereder för 13 000 nya invånare

2022-10-24 19:43

Sundsvall, Timrå, och Härnösand förbereder sig för vad kommunerna och regionen behöver göra om vi snabbt växer med upp till 13 000 personer.

Medarbetare och politiker från i första hand Sundsvall, Timrå och Härnösand gör tillsammans ett avstamp på Södra Berget och diskuterar hur de tillsammans på bästa sätt gör sig redo för att möta de behov som en stor etablering kan innebära.

I Torsboda Industrial Park finns en fantastisk möjlighet att attrahera en eller flera stora etableringar till vad som betraktas som en av Europas bästa industrisajter för energiintensiv industri. Ambitionen är att Sundsvalls-, Timrå- och Härnösands kommun genom dessa etableringar ska växa mer fram till 2030 än vad de gjort de senaste femtio åren.

Under dagen som hålls på Södra Berget i Sundsvall den 25 oktober kommer de omkring 300 deltagarna diskutera utmaningar och möjligheter med en snabb tillväxt om upp till 13 000 invånare. Man kommer att lyssna till erfarenheter från processen med Northvolt-Volvo Cars för att förstå mer kring vilka krav en stor etablerare ställer på omkringliggande samhällen.

Bengt Ivansson, som i sin roll som Näringslivschef i Skellefteå kommun, jobbade med att ställa om ett helt samhälle kommer att tala om deras erfarenheter med en stor etablering.

Keith Taylor, Global programchef för batterier på Business Sweden, kommer att berätta om hur marknaden för batteritillverkning ser ut, samt vad som krävs för att lyckas.

Fakta om STIP - Samverkan Torsboda Industrial Park

Samverkan Torsboda Industrial Park är ett samverkansprojekt mellan Härnösands kommun, Timrå kommun, Sundsvalls kommun och Region Västernorrland med målsättningen att attrahera minst 2 000 nya jobb till Torsboda, men också att initiera utvecklingen av samhället för att möjliggöra framtida befolkningstillväxt. Projektet syftar även till att paketera, marknadsföra och sprida kunskap om siten till omkringliggande samhällen och intressenter.


Tillbaka till toppen