Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tillverkande företag i Västernorrland får hjälp att utvecklas och växa

2021-09-29 14:46

P J Jonsson och Söner AB i Själevad är ett av företagen som deltar i Västernorrland: ”det känns spännande och det är definitivt en bra tajming för oss att göra den här resan nu”, säger bolagets VD Per-Olof Nilsson.

Vikten av att förstå sin egen verksamhets nuläge är grundläggande för att kunna orientera sig bland den information som finns idag. Att hitta vägen framåt till att vara framtidens leverantör och arbetsgivare är en komplex fråga med dagens omvandlingstryck. För att öka förmågan att jobba med utveckling inom vår viktiga basnäring industrin är ett uppstartsprogram igång i Västernorrland. 

Det här ska skapa värde genom att deltagarna avsätter tid till att utveckla sin förmåga att förnya och förbättra.

- Upplägget bygger på metodiken från Produktionslyftet som varit en uppskattad satsning nationellt och körts i flera år. Nytt i Smart Industriell Modernisering i Mittregionen (SIMMITT) är att det är flera bolag i en grupp. Deltagarna utbyter därmed erfarenhet och hittar stöd i olika frågeställningar inte bara inom det egna bolaget. Företagen som deltar ska arbeta fram en handlingsplan med konkreta aktiviteter för hur man som industri i mitten av Sverige ska nå sina mål och visioner, berättar industriutvecklare Alexandra Rietz som jobbar i projektet och följer uppstartsprogrammet. 

P J Jonsson och Söner AB är en av marknadens största tillverkare av mobila stenkrossar. De har fokus på hållbara lösningar och finns på en global marknad.

- För oss är det stora målet att vi ska få en bättre förberedelse för att kunna växa vidare och att ytterligare förbättra servicenivån till våra kunder. Sedan kommer det i förlängningen att innebära en högre lönsamhet, säger Per-Olof Nilsson.

Effektivare produktion

Per-Olof Nilsson beskriver att de har ganska högt nyttjande av sina lokaler idag och att de satsar på att kunna växa. Framförallt vill de vidga exportsidan.

- Men ska vi få in fler krossverk i våra hallar måste vi försöka bli effektivare med mer produktion i samma lokaler eller bygga nya lokaler. Vi måste nyttja det vi har optimalt så det känns definitivt som en bra tajming för oss att göra den här resan nu. Förhoppningsvis blir vi effektivare i vår logistikkedja och vår egen produktion, säger Per-Olof Nilsson.

Hitta sin egen väg

Det finns en mängd olika studier, metodiker och verktyg för att hantera frågeställningar som framtidens ledarskap och arbetsgivare, miljöarbete, produktionsslöserier med mera.

- Coacherna i uppstartsprogrammet har lång erfarenhet i att jobba med detta och vi hoppas att företagen i vår region drar nytta av den satsning som sker nu, säger industriutvecklare Alexandra Rietz.

Om satsningen på tillverkande företag 

Smart Industriell Modernisering i Mittregionen (SIMMITT) ska stärka industriföretagen i Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Med gemensamma prioriteringar och krafter har vår industri alla förutsättningar att komma vinnande ur den omställning som nu sker och bli ledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster. 

Projekt SIMMITT erbjuder företag:

  • stöd att ta tillvara den digitala utvecklingen 
  • enskilda analyser för att stärka företagets konkurrenskraft 
  • workshops och kunskapshöjande insatser 
  • stöd i att förändra och anpassa sina produkter, tjänster, marknader och affärsmodeller

Information om Smart Industriell Modernisering i Mittregionen