Lars Eklund driver Sunds fibertech tillsammans med sin bror.
Lars Eklund driver Sunds fibertech tillsammans med sin bror.

Timråföretaget erövrar världen

2022-04-21 14:26

Tänk dig maskiner som själva kan meddela vad som är fel på dem och vilket underhåll som behövs. Det låter som science fiction, men kanske är det inte så långt borta om vi ska tro Lars Eklund vid framgångsrika Sunds fibertech i Timrå.

Sunds Fibertech levererar utrustning till fabriker runt om i världen som tillverkar olika typer av fiberskivor. Fabrikerna finns precis över hela världen så nära slutkunden som möjligt.

- Vi har maskiner i fler än femtio länder över hela världen. Vi startade företaget i början av 2016 och har nu sex kontor, tre i Kina, ett i Chile, Tyskland och i Timrå. Timrå är och kommer alltid att vara huvudkontoret säger Lars Eklund som driver företaget tillsammans med sin bror.

De har ett stort fokus vid tillverkning av MDF skivor, som bland annat används i köksluckor, möbler, dörrar och laminatgolv. Företaget har haft en kraftig tillväxt och hade 2021 en försäljningsvolym på 175 miljoner, och en tillväxt på 35 procent. I dagsläget är Sunds 45 anställda varav 22 av dem arbetar i Timrå.

- Ur ett miljötänk har vi helt rätt produkt. Med hjälp av våra maskiner kan du tillverka MDF skivor och spånskivor där de behövs. Det finns ingen annan leverantör i Sverige som gör detta och vi jobbar bara på export. Fiberboardindustrin växer globalt, det fina är att vid tillverkning av fiberboardskivor kan man använda restprodukter och mer snabbväxande träslag. Ur ett hållbarhets- och miljöperspektiv är vi i helt rätt bransch, säger Lars Eklund.

Verksamhetsutveckling

Förra året öppnade Sunds kontor i Chile och Tyskland, planen för 2022 är att öppna kontor i Asien och ytterligare ett i Europa.

- Strategin är att fortsätta etablera oss nära kunderna. Men vi jobbar också med mycket verksamhetsutveckling och strävar efter att ha mer intelligenta maskiner. För att kunna felsöka på distans och snabbare lokalisera problem vill vi ha smarta maskiner med olika mätpunkter, som kan analyseras av maskinerna själva och vid behov felsökas på distans, säger Lars Eklund.

Här har företaget också haft stor nytta av det företagsstöd som Region Västernorrland beviljat för att utveckla verksamheten. Bland annat har de fått företagsstöd för att utveckla en ny produkt som renar luften från cancerogena ämnen. I stället för att släppa ut ämnet formaldehyd i luften när maskinen tillverkar skivor så har företaget utvecklat produkt som heter airCleanMAX som tar hand om de skadliga ämnen som sen blir energi genom att brännas i en energianläggningen.

Hållbarhet är viktigt

- Vi tänker mycket på miljön. Exempelvis arbetar vi för att dra ned på vårt resande och vi arbetar med felsökning av våra maskiner på distans. Genom att skicka en slags glasögon till våra kunder runt om i världen kan vi guida dem på distans, förklarar Lars Eklund.

- Det här är en rolig resa som vi bara är i början av. Den här tillväxten hade vi inte kunnat ha utan att komplettera produktportföljen med hjälp av företagsstödet. Vi är väldigt tacksamma för företagsstödet, säger Lars Eklund.

Vill du också söka företagsstöd?


Tillbaka till toppen