Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Peckas naturodlingar i Härnösand
Peckas naturodlingar i Härnösand är ett bra exempel på hållbar livsmedelsproduktion.

Toppmöte för hållbara livsmedelssystem i Härnösand

2021-03-26 12:33

Den 26 mars hölls en regional dialog inför ett stundande FN-möte om hållbara livsmedelssystem. ”Det är betydelsefullt att vi som ett av två län i Sverige får vara med och sätta agendan för FN-mötet i september” säger vice regionråd Sara Nylund (S).

I september 2021 bjuder FN in till ett toppmöte om livsmedelssystem i syfte att förändra våra livsmedelsystem till att bli mer hållbara. Frågan har en avgörande roll för miljö, klimat och hälsa samt möjligheterna att nå Agenda 2030. Den svenska regeringen ser det som mycket viktigt att delta i detta arbete, för att bidra till målen i Agenda 2030.

Härnösand var platsen för regional dialog inför detta möte där man bidrar till regeringens genomförande av FN-mötet. Deltog gjorde representanter från företag i kommunen, kommun, region och riksdag.

- Det här stärker vår position som navet för hållbar livsmedelsproduktion i vårt län och i Norrland, säger Härnösands kommunalråd Andreas Sjölander (S).

Ett viktigt utvecklingsområde

I Västernorrlands nya smart specialiseringsstrategi som antogs i december 2020 är foodtech utpekat som ett av länets utvecklingsområden. Peckas naturodlingar i Härnösand, som också medverkade vid dialogen, är bara ett exempel på där man framgångsrikt lyckats med hållbar livsmedelsproduktion. Att ställa om till en hållbar livsmedelsproduktion är prioriterat.

- Jag är stolt över att Härnösand och Västernorrland stått värd för dialog inför FN-möte om hållbara livsmedelssystem och Foodtech. Det visar på att vi tagit till vara på och vidareutvecklat våra styrkeområden skoglig bioekonomi, digitalisering och energiteknik. De styrkeområdena har byggt upp regionen och genom att hitta innovativa lösningar skapas nya branscher och utvecklingsområden som bidrar till en framtida hållbar tillväxt, säger Sara Nylund, vice regionråd (S) Region Västernorrland.

Västernorrlands nya smart specialiseringsstrategi togs fram 2019 till 2020. Under 2021 startar ett arbete där regionen ska kartlägga vilka utmaningar och möjligheter vi har inom exempelvis foodtech. Syftet är att få ytterligare fart inom detta område i Västernorrland.

Information om FN-dialogen i Härnösand

FN-toppmöte i september 2021