©Roger Metto/Bildupphovsrätt 2022.
©Roger Metto/Bildupphovsrätt 2022.

Utlysning av bilder till regional kulturplan

2022-11-10 13:50

Region Västernorrland söker yrkesverksamma konstnärer som kan bidra med bilder för att illustrera den regionala kulturplanen.

Kulturplan för Västernorrland 2023-2026 beskriver mål för länets kulturutveckling och har tagits fram i bred samverkan. Region Västernorrland söker nu yrkesverksamma konstnärer som är verksamma i Västernorrland och som kan bidra med avbildningar av sina verk, det vill säga fotografier av befintliga verk, såvida inte verket redan är ett fotografi. Verken ska vara gjorda tidigast 2017 och framåt. 

Så ansöker du

Av det totala antalet ansökningar kommer 10-15 bilder att väljas ut. De utvalda bilderna ersätts med 3000 kronor plus moms per bild (återgivning av konstverk). Du söker i konkurrens och urvalsgruppen utgörs av sakkunniga medarbetare inom förvaltningen.  

Är du intresserad?  Skicka en sammansatt PDF per mejl till: kultur.regional-utveckling@rvn.se senast 1/12 med ditt CV, kontaktuppgifter samt digitala bilder (högupplöst A4) av konstverk, maximalt 5 bilder. Beslut fattas under vecka 49, varefter alla sökanden meddelas beslutet. 

Förutom att bilden kan publiceras i planen (PDF på webb samt tryckt version) vill vi kunna använda den i kommunikation kring och om kulturplanen. Upphovsrätten ligger kvar hos uppdragsgivaren (konstnären). Köparen (regionen) har rätt att utan kostnad och utan särskilt medgivande från uppdragsgivaren använda återgivningen av konstverket i köparens egna publikationer och på egen webbplats och sociala medier med uppdragsgivarens namn angivet, för ovan angivet syfte. För konstnärer som är medlemmar i Bildupphovsrätt Sverige regleras dock köparens användning och återgivning av konstverk enligt ett särskilt avtal med Bildupphovsrätt. 

Mer information finns via denna länk: rvn.se/nykulturplan 

Vid frågor, kontakta: 

Sofia Lundin 
Kultursamordnare 
E-post: sofia.lundin@rvn.se 
Telefon: 0611-840 31 


Tillbaka till toppen