Utlysning inom regionala utvecklingsfonden

2022-11-09 08:31

Nu finns information om de kommande utlysningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden tillgänglig. De planeras öppna 17 november.

Har du idéer på projekt som bygger kapacitet och relevanta ekosystem för smart specialisering, förbättrar transportinfrastrukturen, främjar förnybar energi, bidrar till ökad cirkulär ekonomi och bredbandsutveckling i Jämtland och Västernorrland? I vinter finns det möjlighet att söka finansiering för detta inom Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF 2021-2027.

Den andra utlysningen inom ERUF 2021-2027 är öppen 17 november – 14 december och omfattar följande specifika mål:

  • 1:4 Utveckla färdigheter för smart specialisering
  • 3.1 Transportinfrastruktur
  • 2:2 Förnybar energi
  • 2:6 Cirkulär ekonomi
  • 1:5 Investeringar i ortssammanbindande bredbandsnät

Beslut om medfinansiering sker i februari eller mars 2023. 

Mer information hittar du på Tillväxtverkets webbplats 

Vem som kan söka och för vad samt annan information finns att läsa på Tillväxtverkets webbplats i utlysningstexterna.

Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)


Tillbaka till toppen