Jean Esselström, friluftssamordnare, Länsstyrelsen Västernorrland, Robert Pettersson, ETOUR Mittuniversitetet och Niklas Selin, projektledare, Region Västernorrland.
Jean Esselström, friluftssamordnare, Länsstyrelsen Västernorrland, Robert Pettersson, ETOUR Mittuniversitetet och Niklas Selin, projektledare, Region Västernorrland. Tillsammans lotsade de deltagarna genom ledutveckling, hållbarhet, trender som kommer inom friluftsliv, allemansrätten och skyddad natur.

Vandringsleder allt viktigare

2023-02-07 09:16

Ideella, näringen och offentliga organisationer samlades den 26 januari med målet att ytterligare stärka vår plats inom friluftsliv, naturturism och besöksnäring. Finansiering av leder och det nya nationella ramverket för låglandsleder var några av punkterna som diskuterades på Vandringens dag.

Leder utgör en viktig infrastruktur för turism och besöksnäring. De skapar nya möjligheter för företag och erbjuder attraktiva miljöer för rekreation för de som bor i vår region.

- Forskning har visat att en investerad krona i leder ger tio kronor tillbaka vilket visar att vi bör fortsätta satsa på vandring, säger Niklas Selin, projektledare vid Region Västernorrland.

Investeringar i leder

Nationellt har det initierats flera utlysningar och satsningar på låglandsleder under 2022. Där har Västernorrland genom ett investeringsprojekt varit med och tagit del av kakan. Det har inneburit en upprustning av Sundsvalls leder med cirka 900 000 kronor, åtgärder med spänger, grus, skyltning med mera vid Höga Kusten-leden och det ska även investeras i en kartapp med info om boende och annan service längs lederna i länet. Just nu har en ansökan lämnats in om investeringar för led i Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand, Timrå och Ånge. Där kommunerna skött prioriteringarna i samråd med Region Västernorrland.

- Länge har satsningar gjorts nationellt för att främja leder i fjällområdet och nu öppnar de för låglandsleder och då ser vi en helt annan distribution av vandring regionalt. Satsningen på dessa leder stöds av det offentliga, säger Robert Pettersson, ETOUR, som var moderator för Vandringens dag i Västernorrland.

Regionala projekt 

Det pågår en rad regionala projekt nu, bland annat ledutveckling för företagsutveckling, där information, led och service kring Höga Kusten-leden förbättras. Förutom det kan föreningar och ledorganisationer söka pengar hos kommunen, söka regionala projekt hos Region Västernorrland eller, ett tips som kom upp under dagen, finansiera ledutveckling med medel från arvsfonden.

- Det är bra att fler börjar se lederna och den roll de spelar för hållbar platsutveckling. De är viktiga för turism och besöksnäring, likväl som för de fast boende, säger Robert Pettersson.

Vandringspris vandringens dag.jpg

Jean Esselström, friluftssamordnare, Länsstyrelsen Västernorrland, Anders Erlandsson, friluftsstrateg Sundsvalls kommun, Lotte Nord, vandringsledare Friluftsfrämjandet Njurunda och Niklas Selin, projektledare, Region Västernorrland.

Vandringspris till Friluftsfrämjandet Njurunda

Lotte Nord, Friluftsfrämjandet Njurunda, var en av dem som deltog vid Vandringens dag och hon fick ta emot vandringspriset i form av en vandringsstav.

Motiveringen löd:

"Friluftsfrämjandet Njurunda har under de senaste åren utvecklat vandringen kring Njurunda med såväl fysisk anläggning av leder som guidade vandringar och digitala initiativ för att sprida intresset för vandringen till fler. De har utvecklat en vandringsled upp på Nolbykullen och senare tagit initiativet till att knyta samman kustleden genom Nordanstig, med Södra Berget och de leder som finns runt Sundsvalls tätort. Den anläggs med ett stort antal skyltar om natur- och kulturmiljöer samt historia kring platser. Den hoppas de ska kunna vara startskottet till att skapa en Botnialed längs hela Norrlandskusten.

Deras guidade vandringar genomförs ofta i samverkan med andra föreningar eller kunniga specialister som berättar om olika natur- eller kulturmiljövärden. Till exempel att följa Linnés fotspår eller söka spår från bäver. De har också samarbete med den invandrartäta skolan i Bredsand och tidigare flyktingcentret för Ukrainaflyktingar i Nolby, för att locka mindre vana vandrare att hitta ut."

 

Klimatrisker vid en vandringsled

Jean Esselström, friluftssamordnare, Länsstyrelsen Västernorrland, uppmanar oss att tänka hållbart kring vandringsleder i framtiden. Tio klimatrisker att tänka på då du anlägger en vandringled eller rustar upp befintlig led:

  • Brand
  • Marktorka
  • Värmebölja
  • Vattenbrist
  • Ras och skred
  • Erosion
  • Översvämning
  • Stigande hav
  • Förorenade områden
  • Luftfuktighet

Tillbaka till toppen