Emanuel Karlsten, Samuel Edquist, Annica Wallenborg
Emanuel Karlsten, Samuel Edquist och Annica Wallenborg föreläser under dagen.

Vart är folkbildningen på väg? Folkbildningsting 21 oktober

2022-10-05 10:53

Under årets folkbildningsting är temat folkbildningens syfte och roll ur ett större samhällsperspektiv. Tre föreläsare är inbjudna till dagen som arrangeras i Sollefteå på Hotell Hallstaberget.

Region Västernorrland, med dess tre regionägda folkhögskolor, är en viktig aktör inom folkbildningen som bland annat bidrar med demokratiutveckling, kompetensförsörjning och gör det möjligt för en mångfald av människor att påverka sin livssituation. Varje år arrangeras folkbildningstinget, en mötesplats för de som jobbar med folkbildning i länet. Under folkbildningstinget diskuteras viktiga strategiska frågor inför framtiden. 

- Det är positivt att det ges möjlighet att diskutera folkbildningens framtid under folkbildningstinget. Folkbildningen är en viktig del i det livslånga lärandet och även en central del i vår demokrati. Det handlar om att bygga människors självkänsla och kompetens, oavsett om det gäller att fördjupa sig i ett särskilt intresse eller lära sig något helt nytt. I förlängningen bidrar folkbildningen till allas lika möjligheter att påverka sin egen vardag och samhället i stort, säger Hans Backlund (S), ordförande nämnden för hållbarhet, Region Västernorrland.

Aktuella föreläsare ger perspektiv

Annica Wallenborg, verksam­hetschef för Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation samt dagens moderator, inleder dagen. Det blir en reflektion över vilka nya vägar och broar som vi kan tänkas behöva bygga, samt om Annicas egen väg in i folkbildningen.

Samuel Edquist, professor i historia vid Mittuniversitetet, fortsätter programmet och tar upp de spänningar som i stort sett alltid funnits mellan folkbildningens ideal och ramar som folkbildningen ändå måste verka inom - de offentliga bidragssystemen, kultur- och bildnings­politiken och de övergripande ideologiska och ekonomiska kon­junkturerna. Hur har dessa spänningar hanterats i det förflutna och vilka perspektiv kan det ge på folkbildningens utmaningar idag?

Emanuel Karlsten, journalist och debattör avslutar sedan föreläsningarna med att prata om hur hela världen förändras – men hur bra är vår egen verksamhet på förändring? Han beskriver en värld som bygger på samma mänskliga beteenden, men som kräver nya strategier. Och framför allt kommer förändringen att kräva nya offer. Hur ser vi till att komma vinnande ur förändringen?

- Vi tror att de här föreläsarna kan bidra med att påminna oss om det ursprungliga syftet med folkbildningen ur ett historiskt perspektiv, samtidigt som vi får möjlighet att blicka framåt och titta på folkbildningens utveckling och de utmaningar som samtiden ger oss. Vi behöver verkligen fundera på vart vi är på väg och hur vi ska kunna behålla folkbildningens själ och hjärta i det paradigmskifte vi befinner oss i, säger Monica Nyholm, samordnare för folkhögskolorna inom Region Västernorrland.

Målgrupp för folkbildningstinget är politiker och alla som arbetar med folkbildning. Detta kan vara inom bibliotek, arkiv, studieförbund, folkhögskolor eller regionala utvecklingsfrågor generellt.

Datum: Fredag den 21 oktober
Tid: 09:00-15:00
Adress: Hotell Hallstaberget, 881 35 Sollefteå
Sista anmälningsdag är den 14 oktober. Deltagande
kostar 400 kronor per person, fika och lunchbuffé ingår.

Folkbildningstinget äger rum i samband med premiärdagen för Västernorrlands litteraturfestival MittLitt 21 oktober. Det finns alltså möjlighet att stanna kvar och delta under galakvällen på Hotell Hallstaberget. Läs mer om förutsättningarna på vår webbsida:

Region Västernorrland - MittLitt Fredag 21 oktober (rvn.se)

Anmälan Folkbildningstinget


Tillbaka till toppen