Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Regional exportsamverkan

Uppdraget att inrätta regional exportsamverkan innebär att flera företagsfrämjande organisationer samarbetar i sin region – för att göra det enklare för företag att få rätt stöd i sin internationaliseringsprocess. Regional exportsamverkan ska utgöra ett samlat utbud av tjänster där företag kan få kunskap, nätverk och finansiering utifrån sina specifika behov.

Bakgrund

Regeringen har beslutat om en exportstrategi för Sverige

Målen för strategin är att:

  • Öka exporten, både i absoluta tal och som andel av BNP
  • Öka Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister
  • Öka andelen exporterande företag
  • Öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin

Inom ramen för arbetet ska särskilt små och medelstora företag kunna få hjälp med

  • Information om export och internationalisering
  • Information om enskilda exportmarknader
  • Information om främjande i form av garanti- och finansieringslösningar
  • Kontakter med inköpare, upphandlare och beslutsfattare
  • Samlad presentation av svenska lösningar och erfarenheter
  • Hjälp med byråkratiska handelshinder.

Att etablera regional exportsamverkan i samtliga svenska regioner är en av insatserna inom ramen för exportstrategin.

Process för att etablera regional exportsamverkan

Erbjudandet har riktats till Region Västernorrland, som regionalt utvecklingsansvarig aktör. Inledningsvis skrevs en intresseanmälan till Tillväxtverket, med en beskrivning av nuläget avseende stöd till företag och vilka ambitioner aktörerna har tillsammans. Därefter har en formell projektansökan lämnats in och godkänts – som ger en helfinansierad lösning att under 2018 arbeta tillsammans, för att möta upp företagens enskilda behov och också genomföra ett antal aktiviteter. I uppdraget ingår också att bygga en regional sida på verksamt.se.

Samtliga organisationer som ingår i arbetet har fått underteckna en avsiktsförklaring i syfte att delta i uppbyggnad och genomförande av regional exportsamverkan. Huvudsyftet är att underlätta för företag att få kontakt med rätt person eller organisation utifrån sina behov inom 24 timmar.

Team Mid Sweden

Team Mid Sweden skapar möjligheter för företag inom Västernorrlands län genom snabb, rak och effektiv rådgivning vid internationalisering. Ta chansen att boka rådgivning med någon av aktörerna för att få guidning på vägen i ditt företags exportsatsning.

Nätverket består av:

Almi Företagspartner Mitt - rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser

Business Sweden - information, rådgivning och coachning för nya och etablerade exportföretag som vill söka sig ut på nya marknader internationellt

Enterprise Europé Network - information och rådgivning för att hjälpa små och medelstora företag att hitta leverantörer, distributörer och/eller agenter. Främst inom Europa

Exportkreditnämnden - främjar svensk export genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt i exportaffärer

Handelskammaren Mittsverige - hjälper företag med olika typer av handelsdokument som behövs i exportaffärer. Näringslivsorganisation som ägs av sina medlemmar

BizMaker - regional företagsinkubator. Arbetar för utveckling av affärer och nya tillväxtföretag med målet att ta en bra idé till kommersiell succé, gärna på global marknad

Region Västernorrland - företagsstöd för investeringar och satsningar företag ska göra för att utveckla sin verksamhet

Kontaktpersoner hos Team Mid Swedens olika aktörer:

Almi Företagspartner Mitt: Terese Nordquist
Tel: 070-406 61 23
E-post: terese.nordquist@almi.se

Business Sweden: vakant
Webbsida:  www.business-sweden.se

Enterprise Europe Network: Terese Nordquist
Tel: 070-406 61 23
E-post: terese.nordquist@almi.se

Exportkreditnämnden: Robert Wickman
Tel: 070-930 42 44
E-post: robert.wickman@ekn.se

Handelskammaren Mittsverige: Oliver Dogo
Tel: 070-318 69 11
E-post: oliver.dogo@midchamber.se

BizMaker: Matts Nyman
Tel: 070-604 00 52
E-post: matts.nyman@bizmaker.se

Regional sida på verksamt.se

Verksamt.se fungerar som ett stöd för dig som företagare i alla företagets skeden, från det att du funderar på att starta ditt företag, till uppbyggnad, expansion, internationalisering och också avveckling. Du ska ha möjlighet att hitta kontaktuppgifter och stöd i din egen region och kommun. Just nu utvecklas därför regional sida på verksamt.se för Västernorrland, där du dels kan hitta information om regional exportsamverkan och vilket stöd du kan få från aktörerna som ingår i samarbetet, Team Mid Sweden.

Du ska också hitta rätt hos kommunernas näringslivskontor och få möjlighet att ta del av de arrangemang som genomförs i våra kommuner och regionalt med fokus på företagsutveckling och exportfrämjande.