Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Regionala samverkansrådet

Region Västernorrland samordnar ett regionalt samverkansråd. Det regionala samverkansrådet utgör grunden för regional dialog och samverkan i Västernorrland.

Samtliga kommuner har ett ansvar att spela in aktuella frågeställningar där samsyn/samverkan behövs i det regionala tillväxtarbetet. Detta görs via chefssamverkansgruppen, där regiondirektören är sammankallande.

Samverkansrådet ska bidra till att stärka länets konkurrenskraft och attraktivitet genom att:

  • bidra med en fördjupad samordning av kommunsektorns (kommunernas och regionens) prioriteringar och insatser vad gäller den regionala utvecklingen.
  • vara en mötesplats och kontaktyta mellan kommun- och regionföreträdare i regionala utvecklingsfrågor.
  • vara ett instrument för information, samråd och samverkan.

Regionen och samtliga kommuner representeras av förtroendevalda i majoritet och opposition. Länsstyrelsen Västernorrland adjungeras till Regionala samverkansrådet. Regiondirektör, regional utvecklingsdirektör och kommunförbundets förbundsdirektör deltar också vid samverkansrådets möten. Föredragande bjuds in till möten utifrån aktuell agenda vid respektive mötestillfälle.

Regionala samverkansrådet har bland annat följande arbetsuppgifter:

  • att vara de folkvaldas röst i regionala utvecklingsfrågor, exempelvis formulera regionens ställningstaganden i nationellt och internationellt påverkansarbete
  • att definiera kommunsektorns prioriteringar i regionala utvecklingsfrågor, till exempel regionala och nationella beslut om infrastruktur
  • att vara ett beredande organ för regionala utvecklingsfrågor och strategiska processer som beslutas på regional nivå: den regionala utvecklingsplaneringen inför länspartnerskap, regional utvecklingsstrategi och strukturfonder
  • att samordna det regionala och lokala utvecklingsarbetet, exempelvis vid utformning av gemensamma projekt och andra initiativ
  • att vara ett forum för regional omvärlds- och intressebevakning

Dialogforum för regional samverkan – Stora Samverkansrådet

Vid 2-3 tillfällen per år bjuder Regionala samverkansrådet in till ett bredare dialogforum kring frågor som rör genomförandet av europeiska finansieringsprogram samt gemensamma frågor av vikt för många aktörer i länet.

Mer information om Stora samverkansrådet