Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Stora samverkansrådet

Stora samverkansrådet är ett bredare dialogforum än det Regionala samverkansrådet. Syftet är att samverka och att skapa förutsättningar till förankring, delaktighet och ett delat ansvar för länets regionala tillväxtarbete.

Aktörer som ingår i Stora samverkansrådet anmäler ärenden till Frida Bergman, vid regionens tillväxtverksamhet, Regional utveckling.

Stora samverkansrådet har ersatt länsstyrelsens tidigare Länspartnerskap. Aktörerna i Stora samverkansrådet kommer att träffas 2-3 gånger per år i samband med möten i Regionala samverkansrådet. Beslut om att inrätta Stora samverkansrådet har fattats i dialog med länets kommuner, kommunförbund, länsstyrelse, näringslivsorganisationer med flera.

Stora samverkansrådet har också ett formellt uppdrag, att utifrån partnerskapsöverenskommelsen, diskutera, prioritera och följa upp regionala satsningar, inte minst inom ramen för de europeiska finansieringsprogrammen, bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF), landsbygdsprogrammet och havs- och fiskerifonden. På regional nivå utgör Stora samverkansrådet också länsstyrelsens samverkansråd. Därför kommer Stora samverkansrådets möten att ligga planerade utifrån de utlysnings- och beredningsperioder som förvaltande myndigheter beslutar om.

Följande aktörer ingår i Stora samverkansrådet:

 • Almi Mitt
 • Arbetsförmedlingen
 • Coompanion
 • ESF-rådet
 • Företagarna
 • Försäkringskassan
 • Handelskammaren
 • Hushållningssällskapet
 • Kustfiskareföreningen
 • Leader
 • LO
 • LRF
 • Mittuniversitetet
 • Skogsstyrelsen
 • Tillväxtverket
 • TCO
 • samtliga kommuner, Kommunförbundet, länsstyrelsen samt Region Västernorrland

Protokoll från samverkansråd