Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Kunskap och bildning nyckeln till hållbar utveckling!

Alldeles nyligen deltog jag i Agenda 2030-delegationens konsultation om hur vi i Sverige ska nå de 17 globala målen för hållbar utveckling. Ett första viktigt steg är en folkbildningskampanj med syftet att öka kunskapen, uppmuntra till regionalt och lokalt ägarskap av den globala agendan, och inspirera medborgare till en mer hållbar livsstil.

Kompetensbrist är i dag ett allvarligt hinder för regional tillväxt i Västernorrland. Våra företag ser det faktiskt som den enskilt största utmaningen för att kunna växa. Få har nog undgått notera att vår gemensamma välfärd såsom hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst sliter med hitta utbildad arbetskraft.

Viktigt att prioritera kompetensförsörjningsarbetet

I den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2011-2020 är kompetensförsörjning högt prioriterat – i likhet med motsvarande strategier i flertalet andra regioner. Vår färska OECD-studie av förutsättningarna för hållbar regional tillväxt i norra Sverige, Norge och Finland understryker med all tydlighet vikten av detta. Paradoxalt nog visar nationella uppföljningar att endast en rännil av de regionala tillväxtmedlen satsas på kompetensförsörjning.

Vi har därför i vår nya roll som region valt att prioritera det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Under regionala samverkansrådet inrättar vi nu ett särskilt kompetensforum. Med den viktiga uppgiften att ringa in och ta initiativ till regionala initiativ inom kompetensförsörjningsområdet. Vi har även inrättat en ny tjänst inom vår tillväxtverksamhet som ska arbeta långsiktigt med att driva på och samordna det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Folkbildning som resurs

Jag vill också lyfta fram våra folkhögskolor – Hola i Kramfors, Ålsta i Sundsvall och Fränsta samt Örnsköldsviks folkhögskola – som en viktig och allt för ofta förbisedd regional utvecklingsresurs. Folkhögskolan ger unga som inte passar in i den traditionella skolan en andra chans, är en väg in i samhälle och arbetsliv för nya svenskar, och är en tuva att kliva på inför högre utbildning och arbete, inte minst för dig som odlar ett kulturellt eller estetiskt intresse.

Vill du kika in i folkbildningens spännande värld rekommenderar jag Folkbildningstinget på Hola folkhögskola den 13 juni. Väl mött! 

Hans Wiklund 
regional utvecklingsdirektör