Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Mot ljusare tider!

April, denna speciella årstid när vinter och vår möts, och ljuset återvänder. Nedan några exempel från verksamheten vid Regional utveckling som den ser ut i april:

Under vintern har företrädare för Region Västernorrland varit på turné och träffat en rad verksamheter i kommunerna för att samtala om möjligheter och utmaningar som kan ligga till grund för den kommande regionala utvecklingsstrategin (RUS). Dessa möten visar på ett stort och brett engagemang för utvecklingsfrågor! Just nu sammanställer vi resultaten av dessa dialoger. Ett viktigt datum i processen med RUS blir den 12 juni då vi bjuder in till en inspirationsdag kring regionala utvecklingsfrågor. Boka dagen redan nu!

Arbetsmarknadsläget och kompetensförsörjning är exempel på viktiga frågor som lyfts i de olika dialogerna kring RUS. Måndag 16 april bjuder vi därför in till Brown Bag seminarium, där vi presenterar arbetsmarknadsläget i länet utifrån aktuell statistik, men även talar om projektet Ett UF för alla.

Miljö för alla 

Ett lika stort engagemang kan vi se kring miljö- och hållbarhetsfrågor. I nyhetsbrevet berättar vi om projektet Miljö för alla, och om prioriteringar gällande energilösningar. Vid Regional utveckling planerar vi, tillsammans med länsstyrelsen, för ytterligare ett öppet seminarium kring Agenda 2030 – men om detta återkommer vi.

Folkbildning, fri och frivillig bildning, skapar även den stort engagemang och fyller många viktiga funktioner, inte minst för etablering och för livslångt lärande. Sedan några veckor tillbaka pågår folkbildning i Hola folkhögskolas nya filial i Sollefteå. I nuläget har skolan 25 studieplatser, och i höst tillkommer ytterligare cirka 25 studieplatser. Satsningen har möjliggjorts genom den förstärkning staten gjorde av kulturbudgeten för 2018, där folkhögskolorna fick en förstärkning med 8 000 nya studieplatser i landet.

Utvecklat kulturliv i regionen 

Just nu pågår ett intensivt arbete att ta fram smarta och strategiska planer för regional konst- och kulturverksamhet, samt för regional biblioteksverksamhet. Dessa planer tas fram i bred dialog, och intresset för ett utvecklat kulturliv i regionen är stort. Som ”motor” för planprocesserna fungerar kultursamverkansmodellen. Tidigare avgjorde staten stödet till regionala kulturverksamheter, men sedan 2012 ingår Region Västernorrland i modellen, och beslutar i samråd med kommuner och kulturlivet om vilka prioriteringar som ska göras. Innan sommaren går förslagen till planer ut på remiss, men om detta återkommer vi.

Med hopp om fortsatt god samverkan

1 april blev för mig personligen ett viktigt datum, då jag tillträdde tjänsten som regional utvecklingsdirektör. Att tillsammans med engagerade och duktiga medarbetare vid Regional utveckling få arbeta i offentlig sektor med breda och viktiga samhällsfrågor, och på så vis vara med i det samlade samhällsbygget är viktigt, spännande och utmanade. Jag och vi ser fram emot fortsatt god samverkan!

Märta Molin, regional utvecklingsdirektör