Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Nytt år och nya planer!

Precis när 2017 går mot sitt slut och det är tid att summera, rapportera och avsluta verksamhetsåret 2017 har jag börjat mitt arbete som t f regional utvecklingsdirektör vid Regional utveckling. En början och ett avslut på samma gång. Vår gemensamma process att avsluta året visar på så många goda resultat, verksamhetsmässigt och ekonomiskt, och det har varit ett spännande, händelserikt och föränderligt år. Därför känns min början extra spännande.

Parallellt med vårt arbete att summera, pågår ett intensivt arbete för kommande år. Under året har en rad planeringsprocesser satts igång; planer som ska ange färdriktning och ge instrument för ett brett regionalt utvecklingsarbete. Vi planerar för en ny regional utvecklingsstrategi (RUS), en ny regional kulturplan, en ny transportplan och en ny regional biblioteksplan samt en revidering av den regionala digitala agendan. Den internationella handlingsplanen fastställs innan årsskiftet liksom det regionala serviceprogrammet.

Tillgänglighet

Genom olika projekt med finansiering från flera aktörer undersöker vi hur vi bäst arbetar med tillgänglighets- och delaktighetsfrågor, några exempel är projekten Jämställd regional tillväxt och HBTQ och normkritisk kompetens samt Bokstart. Genom projektet Building capacity to address literacy and enhance democratic engagement in Västernorrland and Mombasa, med finansiering via SIDA, ges vi möjligheter till ökad internationell förståelse kring demokratifrågor. Genom våra folkhögskolors skolplan för verksamheten ska vi fortsatt lyfta folkbildningens roll i ett demokratiskt samhälle, där kunskap betonas.

Hållbarhet är ledord och tema för vårt gemensamma arbete och i pågående projekt utvecklar vi även, och tillsammans med en rad aktörer, hållbart resande i länet, och den egna handlingsplanen för miljö och energi ska utarbetas under 2018.

Hoppas vi ses under året

Det här gör vi dock inte själva. Och ska inte göra själva. Arbetet vid regional utveckling bedrivs i bred samverkan och genom en rad samråd, forum och grupperingar i regionen. Seminarier och kunskapsdagar är mötesplatser för viktiga inspel och de är fina tillfällen för dialoger och nätverksbyggande. Jag hoppas därför att vi ses under året!

Men nu åter till december. Det är snart dags att lägga året till handlingarna. Jag vill därför passa på att tacka alla som samspelar med oss på ett eller annat sätt för fint samarbete under året.

Från regional utveckling tackar vi för 2017 och önskar er alla allt gott inför kommande helger!

Märta Molin, tf regional utvecklingsdirektör