Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Med siktet på ett hållbart 2019

December, årets sista månad och arbetsåret är snart till ända. För oss på Regional utveckling har 2018 varit ett intensivt och viktigt år. Det är med stor tillfredsställelse vi ser hur våra verksamheter och samarbeten med er direkt påverkar vardagen för västernorrlänningar och besökare i länet.

Hållbarhet står alltid och högt på dagordningen. Under året har vi bland annat satsat på att genomföra kunskapsdagar om Agenda 2030 och de globala målen. Ett framgångsområde inom Region Västernorrland är minskat och mer hållbart resande, samt smarta och hållbara energilösningar.

Folkbildning

Vi har öppnat en filial till Hola folkhögskola i Sollefteå; en filial som snart behövde ytterligare lokaler. Behovet av grundläggande utbildning med svenska som andra språk är stort. Vi ser också ett stort intresse för kurser för seniorer. Regionens samtliga folkhögskolor är viktiga verksamheter, dels i det angelägna arbetet att erbjuda grundläggande utbildning, dels för att erbjuda lokala högskoleförberedande kulturutbildningar av hög kvalitet.

Planer för framtiden

Regional utveckling har tillsammans med många andra arbetat fram strategiska planer för regional kultur och regional biblioteksverksamhet. Båda planerna syftar till ett hållbart samhällsbygge där kultur och bildning är ytterst viktiga delar.

En regional transportplan har fastställts under året. Vi har glädjande konstaterat ett genombrott för finansiering av EU:s transportkorridor Skandinavien-Medelhavet från Stockholm längs med Norrlandskusten upp till Haparanda och Narvik, det vill säga längs med den Botniska korridoren.

Regionens innevarande regionala utvecklingsstrategi, RUS, ska ersättas av en ny. Under året har ett intensivt arbete pågått att ta fram analysmaterial som grund för kommande strategi, och en rad möten har pekat ut färdriktning för arbetet.

Vi ser fram emot att fortsätta RUS-arbetet nästa år och sjösätta nya kultur- och biblioteksplanerna. Allt detta arbete är omöjligt utan mångas aktiva medverkan. Vi passar på att tacka alla som tagit sig tid och delat med sig av kunskap och idéer under 2018. Vi hoppas på fortsatt fint samspel under 2019.

Jag passar på att önska allt gott inför stundande helger, och ser fram emot ett fint hållbart 2019!

Märta Molin, regional utvecklingsdirektör