Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

2019 blir ett bra år tillsammans med er!

Så har vi hunnit igenom nästan hela januari, och vi ser att ljuset återvänder. Vid Regional utveckling är verksamheten i full gång.

Vi fortsätter arbetet att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Under vinterns första månader är fokus att ytterligare formulera målsättningar för det kommande utvecklingsarbetet, detta tillsammans med de olika grupper som finns i RUS-arbetet. I nyhetsbrevet berättar vi om några genomförda undersökningar - Hur ser ditt Västernorrland ut 2030 och Invandrarindex – vilka ger bra underlag för arbetet med RUS.

Regional kultur 

Innan jul beslutade Regionfullmäktige om ny regional kulturplan och ny regional biblioteksplan. Nu verkar vi för att sjösätta planerna och medfinansiera projekt inom kulturområdet. I fredags fick vi dessutom glädjande besked om medel från Statens kulturråd för regional kultur – drygt 46 miljoner, som betyder mycket för regionala kulturverksamheter och för det samlade regionala utvecklingsarbetet.

Tillsammans med er

Att gemensamt formulera och genomföra planer för regional utveckling är ett gemensamt uppdrag; att vi tillsammans ser våra möjligheter och utmaningar är viktigt. Vi ser fram emot ett bra år tillsammans med er!

Märta Molin, regional utvecklingsdirektör