Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Äntligen sommar efter fullspäckad vår!

Det är med både glädje och viss lättnad jag summerar en intensiv vår. Vår stora utmaning att överta det statliga regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen har landat bra. Men vi har också hunnit med en hel del annat …

Till gagn för företag och andra utvecklingsaktörer har vår handläggning av företags- och projektstöd rullat på från dag ett. Vi har också börjat resan för att vidareutveckla den regional utvecklingsplaneringen, bland annat genom vår nya tillväxtstrategi för besöksnäringen. I höst kommer vi se över våra regionala samverkansformer, med regionala samverkansrådet som centrum. Under 2018 kommer framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi att stå i fokus.

58 miljoner till utveckling av kollektivtrafik

Kollektivtrafik för effektiv arbets- och studiependling pekas i vår OECD-studie av regionala tillväxtförutsättningar i norra Sverige, Norge och Finland ut som en av våra viktigaste insatser för tillväxt. Tillsammans med länets sju kommer har vi inlett en översyn av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland med syfte att stärka organisationen. Vårt nyligen beviljade kollektivtrafik- och infrastrukturprojekt är en annan viktigt pusselbit. Nu satsar vi 58 miljoner för att utveckla kollektivtrafiken i Västernorrland, med stöd av EU och i samverkan med Trafikverket, kollektivtrafikmyndigheten och länets kommuner.

Kultur och utbildning

Kulturarvet är viktigt för demokrati och hållbar utveckling i Västernorrland. Det är utgångspunkten för vårt alldeles nya strategiska kulturarvsprogram 2017-2020 som vi har gemensamt med länsstyrelsen. Programmet blir en viktig plattform inför europeiska kulturarvsåret 2018.

Scenkonst Västernorrland AB samlar den regionala dans-, film-, musik- och teaterverksamheten. Tillsammans med Sundsvalls kommun har vi tagit fram ny bolagsordning samt nytt aktieägaravtal och ägardirektiv. En central målsättning för landstinget är att den regionala kulturverksamheten ska vara tillgänglig i hela länet.

Folkbildningen är en underskattad resurs för regional utveckling. I år har våra folkhögskolor – Hola, Ålsta och Örnsköldsvik – bland annat ökat insatserna för etablering av nya svenskar. Folkhögskolorna är också viktiga för kulturutbildning, extra viktiga i vårt län som saknar högre utbildning inom kulturområdet. Med den nya konstlinjen som startar i höst på Ålsta folkhögskola Fränsta är vår ambition att erbjuda utbildning inom bildkonst, som annars är en vit fläck på den regionala utbildningskartan.

Jag vill tacka alla våra partners för gott samarbete och önska trevlig sommar!

Hans Wiklund 
regional utvecklingsdirektör