Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Arbetsmarknadsfrågor och folkbildning, samt ny regional kulturplan!

Hur kan vi öka deltagandet i arbetslivet för de stora grupper som står särskilt långt från arbetsmarknaden?

Sedan 2014 har läget på arbetsmarknaden i Västernorrland förbättrats, men några grupper blir kvar i arbetslöshet längre än andra; utomeuropeiskt födda, lågutbildade, personer med funktionsvariation och personer inom åldersgruppen 55-64 år. I Västernorrland utgör de tillsammans cirka 70 procent av de inskrivna arbetslösa. Arbetslösheten är dessutom högre i Västernorrland jämfört med riket. Därför har Region Västernorrland och Arbetsförmedlingen tagit fram en överenskommelse om samarbete, bland annat i syfte att bidra till stärkt kompetensförsörjning i regionen.

Ökade övergångar till arbete

En del av överenskommelsen är att öka antalet ansökningar till Europeiska socialfonden (ESF) programområde 2 Ökade övergångar till arbete. Fonden är nu öppen att söka stöd ur. Vi hoppas att informationsträffen häromveckan inspirerade till nya projekt - för att få fler i arbete!

Delaktighet och anställning

I sammanhanget vill jag även lyfta folkhögskolornas roll för ökade möjligheter till delaktighet och anställning. Folkbildning vid våra skolor handlar om att så långt som möjligt anpassa utbildning efter deltagarnas olika förutsättningar och behov, samt att vara en stark aktör i det viktiga livslånga lärandet. Nu är det hög tid att söka till höstens kurser!

Och vilken roll ser vi att kulturen kan spela i framtiden – både vad gäller livslångt lärande, men även som en stark kraft i det regionala utvecklingsarbetet?

Nu sänder vi ut kommande regionala kulturplan på remiss. Vi vill vi ha in synpunkter på resultatet så här långt! Framförallt om planens struktur, om de gemensamma mål som vi tillsammans har ringat in, samt om de övergripande målsättningarna som föreslås för regional scenkonst och film, regional museiverksamhet och regional arkivverksamhet samt främjande av hemslöjd, bild och form och biblioteksutveckling.

Känn er välkomna på Brown Bag Seminar den 14 maj som handlar om just den nya regionala kulturplanen!

Märta Molin, regional utvecklingsdirektör