Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Dialog A och O i den regionala tillväxtpolitiken

Den första januari övertog vi som ni säkert vet det statliga regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen. Det innebär att vi ska leda och samordna genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken i Västernorrland. Vi är laddade till tänderna för att utföra vårt nya uppdrag med bravur.

Den regionala tillväxtpolitiken är en så kallat tvärsektoriell politik. Politikens mål ska i huvudsak uppnås genom att befintliga resurser inom olika politikområden och hos olika huvudmän riktas mot gemensamma mål om hållbar regional tillväxt. Dialog och samarbete är därför centrala verktyg i den regionala tillväxtpolitiken.

Besök i länets sju kommuner

Under början av året har vi besökt alla länets kommuner för att lyssna in vad man ser som prioriterade utvecklingsfrågor och hur man vill vidareutveckla formerna för det regionala utvecklingsarbetet. Det är tydligt att utvecklingsförutsättningarna skiljer mellan kommunerna. Vi har också fått många kloka synpunkter på hur samarbetet mellan den regionala och lokala nivån kan stärkas. Dessa synpunkter tar vi med oss i utformningen av våra nya samverkansstrukturer.

I nyhetsbrevet kan du läsa mer om kommunbesöken, som gått från Ånge, Härnösand, Örnsköldsvik, Timrå, Kramfors, Sollefteå och till slut landade i Sundsvall förra veckan. Riktigt intressant och roligt att få träffa er alla!

Du är välkommen att kontakta oss

Kreativ, kompetent och kommunikativ – det är ledorden för oss på Förvaltningen Regional utveckling. Vi vill ha en bra dialog med er!

Nyhetsbrevet ger dig som samarbetspartner och utvecklingsaktör i regionen möjlighet att följa och inspireras av aktuella händelser i Västernorrland som rör vår regions utveckling. Genom att lansera nyhetsbrevet digitalt vill vi förenkla för er. Nu går det exempelvis bra att läsa det på telefon eller surfplatta.

Har du synpunkter på vårt nylanserade nyhetsbrev? 
Skicka ett e-post till: regionalutveckling.nyhetsbrev@rvn.se

Vi vill gärna veta vad du tycker! 

Hans Wiklund 
regional utvecklingsdirektör