Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tusen tack för fem fantastiska år!

Som ni kanske noterat går jag nu vidare till jobbet som regiondirektör. Jag har svårt att tänka mig ett mer ansvarsfullt och angeläget uppdrag. Landstinget har sedan länge ansvar för flera av de verksamheter som är allra viktigast för människors möjlighet att delta i samhället, bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, folkbildning, kultur och kollektivtrafik. Från och med 2017 axlar vi också det statliga regionala utvecklingsansvaret.

Jag har varit regional utvecklingsdirektör i fem år och haft förmånen att vara med på en fantastisk resa. Låt mig ge några exempel.

Vårt efterlängtade övertagande av det statliga regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen den 1 januari 2017, som har gått bättre än till och med jag vågat hoppas på. Vårt arbete för att tillgängliggöra och utveckla den regionala kulturen, där vi bland annat prisats för Sveriges bästa regionala kulturplan och som en av tre regioner ingått överenskommelse med Riksantikvarieämbetet om kulturarvets utveckling. Våra tre folkhögskolor Hola, Ålsta och Örnsköldsvik har tagit stora steg på flera områden, bland annat kurser för unga arbetslösa och nya svenskar, avancerad kulturutbildning och lokalt utvecklingsarbete. Jag är extra stolt över vår satsning på en ny dagfolkhögskola i Sundsvall med ett särskilt integrationsuppdrag.

Vårt arbete inom kollektivtrafik och infrastruktur där vi bland annat finansierar den nya regionala tågtrafiken och har etablerat Ostkustbanan AB för att driva på utbyggnaden av dubbelspår Härnösand-Gävle. Vårt internationella arbete har vi styrt om för att tydligare prioritera bevakning och påverkan av EU-politiken, vilket bland annat manifesteras i att vi sedan 2015 är huvudman för Västernorrlands och Jämtland-Härjedalens regionala representation i Bryssel: Mid Sweden European Office.

Vårt offensiva miljö- och hållbarhetsarbete, där bland annat vårt arbete för hållbara tjänsteresor och arbetsresor har rönt stor uppmärksamhet nationellt. Jag är glad för att vi inom förvaltningen genom att ändra våra resval har lyckats gå från 3 till 73 procent hållbara tjänsteresor, vilket utöver klimatnytta bidrar med välbehövliga intäkter i den landstingsfinansierade buss- och tågtrafiken.

Bra lagarbete ger resultat

Men det har inte varit en enkel resa. Förvaltningens ekonomi har gått från stora underskott till en ekonomi i balans. Våra medarbetare har gått från att vara bland de minst nöjda i landstinget till att vara de mest nöjda. Detta parallellt med vår verksamhetsutveckling och att vi hanterat landstingets relativt sett största besparing under perioden 2016-2018.

Jag har haft turen att få jobba med duktiga och engagerade medarbetare, verksamhetsstöd och chefskollegor. Vi har också en bra samverkan med våra fackliga organisationer. Det är genom bra lagarbete vi nått resultat.

Mycket av vår verksamhet och framgång förutsätter också samarbete med kommuner, andra regioner, statliga myndigheter, näringslivsorganisationer och civilsamhälle.

Tack för bra samarbete!

Hans Wiklund, regiondirektör