Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Höstens arbete i full gång

Hösten är här, med fantastiska färger i naturen. Hösten innebär också full fart i alla våra verksamheter vid Regional utveckling.

Några snabba exempel;

  • miljöarbetet med fokus på Agenda 2030 och de globala målen
  • internationella arbetet där vi följer och engagerar oss i förslag på ny sammanhållningspolitik inom EU
  • infrastrukturfrågor där exempelvis den nya regionala transportplanen beslutades i Regionstyrelsen den 25 september
  • kulturarbetet där vi just nu arbetar med att sammanställa inkomna remissynpunkter på kommande regionala kulturplan
  • tillväxtarbetet där processen med en ny regional utvecklingsstrategi fortgår

Höstens första nyhetsbrev innehåller en rad kulturnyheter! Exempelvis berättar vi att Folk Flute Academy i Haverö, Ånge, tilldelats det Mittnordiska kulturpriset för sitt fina arbete med det kulturarv som folkmusik utgör. Folk Flute Acedemy använder sig av en innovativ kulturarvspedagogik som spänner över hantverks- och metodgränser och arbetar för att locka yngre målgrupper och sprida intresse för folkmusiken och folkflöjten. Och den mångåriga och välkända världsmusikfestivalen Urkult har nominerats från länet till det Stora turismpriset. Vi gratulerar och önskar lycka till!

Konstnär på vistelseort 

Passa på att uppdatera dig om projektet där tre utländska konstnärer intar Västernorrland. Det kulturprojektet driver vi vid våra folkhögskolor Hola och Ålsta, samt med Österåsens hälsohem. Ett projekt för internationellt kulturutbyte i det vi kallar konstnär på vistelseort eller artist in residence. Projektet betyder också att vi stärker internationellt utbyte inom kulturområdet, vilket känns viktigt och lärorikt. Våra folkhögskolor är för övrigt i full verksamhet efter sommaruppehållet, och tillsammans erbjuder de ett viktigt kursutbud för alla.

Det viktiga jämlikhets- och mångfaldsarbetet

I höst går projektet jämställd regional tillväxt mot sitt avslut. Det viktiga jämlikhets- och mångfaldsarbetet fortgår givetvis hos oss i full kraft! En insats vi gör nu är att arbeta med nya tillväxtcheckar sedan 1 juli. Tillväxtcheckar som strävar efter bättre jämlikhet vad gäller företagsstöd, då checkarna har fokus på kvinnors företagande samt på utrikes födda företagare. Ambitionen är att stärka mångfalden och bättre mobilisera resurser för regional tillväxt. Satsningen vilar på en analys av fördelning av företagsstöd, och satsningen är ett exempel på det ständiga förbättringsarbete som vi har som mål för vårt samlade regionala utvecklingsarbete. Glädjande är att vi redan hunnit dela ut sex tillväxtcheckar.

Följ vår verksamhet via nyhetsbrevet, Instagram och webb – och tveka inte att kontakta oss med frågor och funderingar!

Märta Molin, regional utvecklingsdirektör