Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Regional utvecklingsstrategi 2030

Hur ser ditt Västernorrland ut 2030? Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Den ska beskriva vision, mål och prioriteringar för Västernorrland fram till år 2030.

Under 2018-2019 arbetar Region Västernorrland med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för åren 2019-2030. Alla län ska ha en aktuell strategi och det är regionalt utvecklingsansvarig aktör (i vårt län är det Region Västernorrland) som ansvarar för samordningen att ta fram, genomföra och också följa upp den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

RUS är en gemensam strategi för länets tillväxtarbete och förutsätter att många olika aktörer är med i arbetet; som exempelvis

  • kommuner
  • länsstyrelse och andra myndigheter
  • näringslivsorganisationer
  • lärosäten
  • ideella organisationer

Gemensam vision

Det är ett omfattande arbete som ska göras; att ta fram en gemensam vision, synliggöra utmaningar och problemställningar samt prioritera hur det gemensamma regionala tillväxtarbetet ska genomföras. Den regionala utvecklingsstrategin ligger till grund för regionens långsiktiga tillväxtarbete, finansiering av projekt och företagsstöd samt är vägvisande för finansiering från de europeiska strukturfonderna (regionalfonden ERUF och socialfonden ESF).

Remiss till den 30 september 

Remissversion ny regional utvecklingsstrategi

Missiv remiss ny RUS

Ett urval av vad som gjorts hittills 

Arbetet framåt

Nu finns en grov tidplan för RUS-arbetet 2019