Almi Företagspartner Mitt AB

"Vi är en central aktör för att nå målet, fler nya och växande hållbara företag och ett utvecklat och sammanhållet finansierings-, företags- och innovationsstödsystem.

Almis verksamhet är direkt kopplad mot länets RUS genom affärsutveckling med fokus på tillväxt och grön omställning, samt riskvillig kapitalförsörjning genom lån, garantier och riskkapital. Almi har en också viktig roll för verifiering och utveckling av innovativa idéer genom rådgivning och mjuka medel som verifieringsmedel och innovationslån.

Centralt för Almi är att samverka med andra aktörer för att förmedla den samlande bilden av hur företaget kan få det bästa stödet för sin utveckling och omställning, det gör vi genom att vara en aktiv part i Regional exportsamverkan, nära samarbete med BizMaker, Bron innovation, banker med flera.

Almis rådgivare möter dagligen små och medelstora företag, både startups och etablerade företag, och genomför behovsanalyser för att identifiera hur företaget kan ta nästa steg. Det gör oss till en central aktör för att nå målet, fler nya och växande hållbara företag och ett utvecklat och sammanhållet finansierings-, företags- och innovationsstödsystem."

Eva Högdahl, vd, Almi Företagspartner Mitt AB

RUS2030 - en kraftfull utvecklingsstrategi


Tillbaka till toppen