Region Västernorrland

"Det är svårt att välja ett samverkansområde men om jag måste välja ett så är frågan om God och nära vård oerhört viktig.

Den inrymmer perspektivet ett gott och hälsosamt liv för våra invånare och det kräver förutsättningar som digitalisering och bredbandsutbyggnad men även en samverkan mellan såväl företag, civilsamhälle, kommuner, regionen och akademin för att göra det möjligt."

Åsa Bellander, regiondirektör, Region Västernorrland

RUS2030 - en kraftfull utvecklingsstrategi 

God och nära vård i Västernorrland


Tillbaka till toppen