BizMaker

"BizMaker stöttar den regionala utvecklingsstrategin. Genom vårt arbete för att positionera Västernorrland som startupregion – både nationellt och internationellt så bidrar vi till att vara en motor i regionen för innovation.

Vi bidrar till ett innovativt klimat och en attraktiv miljö för hållbara och växande företag/organisationer och stärker möjligheter till entreprenörskap i regionen."

Matts Nyman, vd, BizMaker

RUS2030 - en kraftfull utvecklingsstrategi


Tillbaka till toppen