Sundsvalls kommun

"Sundsvalls väg framåt är 5 000 nya jobb till 2030, vilket ligger väl i linje med den regionala utvecklingsstrategin.

Och för att vi ska lyckas behöver vi kraftsamla och samverka. Vägen framåt är inte att omfördela jobb inom länet utan skapa bästa möjliga förutsättningar till befintliga företag att växa och att få nya företag att etablera sig i Västernorrland."

Bodil Hansson, kommunstyrelsens ordförande (S), Sundsvalls kommun

RUS2030 - en kraftfull utvecklingsstrategi


Tillbaka till toppen