Bron Innovation

Västernorrland har unikt bra förutsättningar för en hållbar tillväxt, där digitalisering utgör en motor.

"Vårt uppdrag som regionens IT-kluster och digitala innovationshub är att se till så fokuset är inställt på utveckling, innovation och ny kompetens. Genom vår verksamhet stöder vi både företag och offentlig sektor att utveckla nya tjänster, produkter och affärer som skapar fler jobb, mer kompetens och nya möjligheter. Det är genom att vara framåtlutade och nyfikna som Västernorrland växer."

Lars Persson Skandevall, vd, Bron Innovation

RUS2030 - en kraftfull utvecklingsstrategi


Tillbaka till toppen