Företagarna

"Som Sveriges största organisation för företagare stödjer vårt arbete den regionala utvecklingsstrategin genom att vi erbjuder nätverk, kunskap, praktisk hjälp och är drivande av utvecklingen för ett bättre företagsklimat.

Vi ger befintligt näringsliv i Västernorrland förutsättningar att utveckla sin verksamhet och nå sina mål. Företagarnas påverkansarbete lokalt, regionalt och nationellt bidrar till att Västernorrland är platsen där företag väljer att växa och etablera sig.

Västernorrland har en god branschbredd och det är viktigt att vi fortsätter utveckla fler branscher för att minska sårbarheten vid kommande konjunktursvängningar."

Joakim Sjöstedt, regionchef, Företagarna Västernorrland och Jämtland-Härjedalen

RUS2030 - en kraftfull utvecklingsstrategi


Tillbaka till toppen