Region Västernorrland

"Hela Sverige och Europa behöver ett Västernorrland som fortsatt levererar och nyckeln till detta är en utbyggd infrastruktur.

Enskilt viktigast är förverkligandet av Nya Ostkustbanan, dubbelspår på järnvägen mellan Härnösand/Västerasby och Gävle/Stockholm. Då skulle restiderna halveras, godstrafiken fyrdubblas och klimatnyttan mångfaldigas."

Jonny Lundin, oppositionsråd (C), Region Västernorrland

RUS2030 - en kraftfull utvecklingsstrategi 


Tillbaka till toppen