Kramfors kommun

"Höga Kusten Destinationsutveckling AB som bildats genom fyra kommuner bidrar till ökade sysselsättningstillfällen och en ökad inflyttning.

När vi fyra kommuner bildade Höga Kusten Destinationsutveckling AB 2014, var en av våra ambitioner att tillsammans skapa 800 nya jobb inom besöksnäringen till år 2025. Besöksnäringen befinner sig i ett starkt expansivt skede, Höga Kusten är ett hett varumärke och vi har drivna kreativa entreprenörer som utvecklar utbudet.

Antalet ökade sysselsättningstillfällen reducerar arbetslöshetssiffrorna och vår förväntan är en ökad inflyttning, vilket ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin som bidrar till en hållbar regional utveckling."

Malin Svanholm, kommunstyrelsens ordförande (S), Kramfors kommun

RUS2030 - en kraftfull utvecklingsstrategi


Tillbaka till toppen