Länsstyrelsen Västernorrland

"Utbildning är vägen till integration och mångfald, därför är det viktigt att samverka kring utbildning och kompetensutveckling.

Jag ser att alla kan bidra med idéer och tankar för att ta tillvara alla och nå bättre mångfald. Även samverkan inom infrastruktur och hållbarhet är viktigt. Om alla kan känna sin egen kraft att bidra inom hållbarhetsområdet kan vi nå långt, tillsammans har vi en ordentlig power!"

Landshövding Berit Högman

RUS2030 - en kraftfull utvecklingsstrategi 


Tillbaka till toppen