Jenny Edvinsson, verksamhetsledare, Leader Höga Kusten

Leader Höga Kusten

Leader Höga Kusten bidrar till ett utvecklat regionalt ledarskap genom att visa på styrkan i att samarbeta med mindre fokus på gränser.

Leader är uppbyggt genom strategisk samverkan där styret sker genom trepartnerskap där offentliga, ideella och näringslivets aktörer arbetar tillsammans för att nå ut med utvecklingsmedlen lokalt. Något som innebär att vi inom Leader Höga Kusten bidrar till ett utvecklat regionalt ledarskap genom att visa på styrkan i att samarbeta med mindre fokus på gränser. Något som är övergripande i regionala utvecklingsstrategin denna gång.

RUS2030 - en kraftfull utvecklingsstrategi


Tillbaka till toppen